Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

V Marvel Studios v těchto dnech probíhá výběrové řízení...

V Marvel Studios v těch­to dnech pro­bí­há výbě­ro­vé říze­ní na scé­náris­ty pro rebo­ot Fantastické čtyř­ky.Read more »

Temný případ se dočká 4. série. HBO v těchto dnech hledá...

Temný pří­pad se dočká 4. série. HBO v těch­to dnech hle­dá vhod­né scé­náris­ty.Read more »

Florence Pugh si postavu Yeleny Belovy po Black Widow střihne...

Florence Pugh si posta­vu Yeleny Belovy po Black Widow střih­ne také v seri­á­lu Hawkeye, kte­rý se v těch­to dnech natá­čí v New Yorku a dora­zit by měl v roce 2021.Read more »

Seriál Falcon a Winter Soldier má v Praze obnovené...

Seriál Falcon a Winter Soldier má v Praze obno­ve­né natá­če­ní, čle­ny štá­bu a mož­ná i her­ce může­te v těch­to dnech spat­řit kolem Národního diva­dlaRead more »

King Arthur: Knight’s Tale je next-gen strategie ve stylu...

King Arthur: Knight’s Tale je next-gen stra­te­gie ve sty­lu X-COM. Vývíjí ji maďar­ské stu­dio NeocoreGames, kte­ré na ní v těch­to dnech na Kickstarter vybí­rá $150.000 (3 481 292 Kč). Pokud by se vám...Read more »

Die by the Blade je japonsko-slovenská 1v1 akční sekačka,...

Die by the Blade je japonsko-slovenská 1v1 akč­ní sekač­ka, kte­rá vybí­rá pení­ze na Kickstarter. Die by the Blade bere nej­vět­ší inspi­ra­ci z Bushido Blade, neza­pře ale ani srov­ná­ní s Way of...Read more »

První epizoda Life is Strange je v těchto dnech na PlayStation...

První epi­zo­da Life is Strange je v těch­to dnech na PlayStation 4, Xbox One a Microsoft Windows zdar­ma (Steam).Read more »

Electronic Arts mění název jejich obchodu Origin na EA...

Electronic Arts mění název jejich obcho­du Origin na EA Desktop. Kromě změ­ny názvu kli­ent v těch­to dnech pro­chá­zí vizu­ál­ní úpra­vou.Read more »

Gepetta v hraném Pinocchiovi si možná zahraje Tom Hanks...

Gepetta v hra­ném Pinocchiovi si mož­ná zahra­je Tom Hanks (Forrest Gump, Trosečník, Zachraňte vojí­na Ryana). Oscarový herec v těch­to dnech dnech o své roli ve fil­mu v režii Roberta Zemeckise (Návrat do budouc­nos­ti...Read more »

Studio Arkane příchází s kolekcí Arkane Anniversary...

Studio Arkane pří­chá­zí s kolek­cí Arkane Anniversary Collection. Ta obsa­hu­je Dishonored: Definitive Edition, Dishonored 2, Dishonored: Death of the Outsider a Prey. Kolekce na Steamu je navíc dopl­ně­na ješ­tě o Arx Fatalis...Read more »

Dva týdny starou multiplayer střílečku Rocket Arena od...

Dva týd­ny sta­rou mul­tipla­yer stří­leč­ku Rocket Arena od stu­dia Final Strike Games pod EA hra­je nece­lých 1000 hrá­čů, při­tom za posled­ních 24 hodin to bylo pou­ze 142 hrá­čů. Rocket...Read more »

Tým Farflame dokončil český překlad do akční adventury...

Tým Farflame dokon­čil čes­ký pře­klad do akč­ní adven­tu­ry Jedi: Fallen Order. Čeština je ke sta­že­ní zde https://www.farflame.cz/jedi.htm Malý tým v těch­to dnech dokon­ču­je češ­ti­nu také pro Greedfal.Read more »

Série Deus Ex v těchto dnech slaví 20 let od vydání...

Série Deus Ex v těch­to dnech sla­ví 20 let od vydá­ní prv­ní­ho dílu. Poslední díl z Mandkind z Prahy vyšel v roce 2016.Read more »

Na klientu GOG Galaxy 2.0 si v těchto dnech můžete vyzvednout...

Na kli­en­tu GOG Galaxy 2.0 si v těch­to dnech může­te vyzved­nout jed­nu z nej­lep­ších her gene­ra­ce, Zaklínač 3 bit.ly/GOGALAXY2_0Read more »
Stránka načtena za 2,03334 s | počet dotazů: 183 | paměť: 33232 KB. | 20.05.2022 - 19:39:12