Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Reinhard Pollice který pracuje na remaku legendárního Gothicu...

Reinhard Pollice kte­rý pra­cu­je na rema­ku legen­dár­ní­ho Gothicu sli­bu­je, že rema­ke bude blí­že ori­gi­ná­lu, než tomu bylo v demo tes­tu. Studio v Barceloně o 25 lidech se nyní sou­stře­dí na vylep­še­ní sou­bo­jo­vé­ho...Read more »

Představení soubojového systému v RPG Othercide

Představení sou­bo­jo­vé­ho sys­té­mu v RPG OthercideRead more »

Microsoft po vzoru PlayStation 4 dodá konzoli Xbox One českou...

Microsoft po vzo­ru PlayStation 4 dodá kon­zo­li Xbox One čes­kou a slo­ven­skou loka­li­za­ci. Datum vydá­ní někdy v násle­du­jí­cích týd­nech. Oba jazy­ky v těch­to dnech tes­tu­jí hrá­či v pro­gra­mu Xbox Insider. Kromě češ­ti­ny a slo­ven­šti­ny do sys­té­mu...Read more »

V Epicu si pochvalují design systému PlayStation 5, jde podle...

V Epicu si pochva­lu­jí design sys­té­mu PlayStation 5, jde pod­le nich o revo­luč­ní kon­zo­liRead more »
Stránka načtena za 4,84766 s | počet dotazů: 171 | paměť: 32873 KB. | 17.05.2022 - 10:06:50