Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Switch Pro vyjde v prosinci společně s The Legend of Zelda:...

Switch Pro vyjde v pro­sin­ci spo­leč­ně s The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Očekávat máme výpo­čet­ní výkon na úrov­ni kon­zo­lí PlayStation 4 a Xbox One. Pro ver­ze by při­tom měla...Read more »

Vylepšený Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 na next-gen...

Vylepšený Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 na next-gen kon­zo­le dora­zí 26. břez­na. Verze pro Nintendo Switch vyjde poz­dě­ji tom­to roce.Read more »

The Legend of Zelda: Skyward Sword pro Wii z roku 2011 míří...

The Legend of Zelda: Skyward Sword pro Wii z roku 2011 míří na Nintendo Switch ve vylep­še­né ver­zi. Remaster vyjde 16. čer­ven­ce letoš­ní­ho roku.Read more »

Nintendo Switch 46 měsíců od vydání prodalo 79,87 milionu...

Nintendo Switch 46 měsí­ců od vydá­ní pro­da­lo 79,87 mili­o­nu kusů. Pro srov­ná­ní, draž­ší PS4 za stej­nou dobu pro­da­lo o 13 mili­o­nu méně, tedy 67 mili­o­nu a u PS2 to bylo 69,5 mili­o­nu...Read more »

Nintendo si pro 35. výročí legendárního italského...

Nintendo si pro 35. výro­čí legen­dár­ní­ho ital­ské­ho insta­la­té­ra Maria při­pra­vi­lo Switch v mod­ro­čer­ve­né edi­ci.Read more »

Nintendo pravděpodobně připravuje Switch Pro. Zvládat má po...

Nintendo prav­dě­po­dob­ně při­pra­vu­je Switch Pro. Zvládat má po při­po­je­ní k TV hra­ní ve 4K roz­li­še­ní. Kromě toho by měl nabíd­nout OLED dis­plej s roz­li­še­ním 1080p. Uložiště by se měl také zvět­šit, a to...Read more »

Prince of Persia: The Sands of Time se dost možná podívá...

Prince of Persia: The Sands of Time se dost mož­ná podí­vá také na Nintendo Switch. Ubisoft to nazna­ču­je ve svém ame­ric­kém Ubisoft Store, kde je mezi plat­for­ma­mi také Nintendo...Read more »

Populární Among Us je nyní dostupný také na Epic Games...

Populární Among Us je nyní dostup­ný také na Epic Games Store. Před pár dny se titul dočkal Nintendo Switch ver­ze.Read more »

Ubisoft představil službu Ubisoft Connect, která propojí...

Ubisoft před­sta­vil služ­bu Ubisoft Connect, kte­rá pro­po­jí Uplay a Ubisoft Club a umož­ní pře­ne­se­ní ulo­že­ných pozic mezi jed­not­li­vý­mi ver­ze­mi her. Ubisoft Connect odstar­tu­je 29. 10. a bude pod­po­ro­vat všech­ny plat­for­my od PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox...Read more »

Sniper Elite 4 na Nintendo Switch vyjde 17. 11. letošního roku

Sniper Elite 4 na Nintendo Switch vyjde 17. 11. letoš­ní­ho rokuRead more »

Football Manager 2021 představuje novinky. Populární...

Football Manager 2021 před­sta­vu­je novin­ky. Populární fot­ba­lo­vý simu­lá­tor vychá­zí pro Microsoft Windows 24. lis­to­pa­du. Verze pro kon­zo­le Xbox One, Xbox Series X|S a Nintendo Switch dora­zí v pro­sin­ci.Read more »

Ve Farm Mechanic Simulator budeme opravovat zemědělské...

Ve Farm Mechanic Simulator bude­me opra­vo­vat země­děl­ské stro­je. Nejnovější simu­lá­tor od pol­ských Ultimate Games S.A (Ultimate Fishing Simulator) vyjde kon­cem příští­ho roku pro PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox...Read more »

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered ofiiciálně oznámeno....

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered ofii­ci­ál­ně ozná­me­no. Předělávka hry z roku 2010 dora­zí už 6. lis­to­pa­du na PlayStation 4, Xbox One a Microsoft Windows a 13. lis­to­pa­du na Nintendo Switch. Remaster se na všech­ny...Read more »

PS4 verze Need For Speed: Hot Pursuit Remastered dostala v...

PS4 ver­ze Need For Speed: Hot Pursuit Remastered dosta­la v Jižní Koreji rating. Očekávaný ale neo­zná­me­ný remas­ter by měl ke kon­ci roku vyjít na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series...Read more »

Mafiánská strategie Empire of Sin k nám dorazí 1. prosince...

Mafiánská stra­te­gie Empire of Sin k nám dora­zí 1. pro­sin­ce ve ver­zích pro PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch a Microsoft Windows.Read more »

Oblíbená 2D bojovka Scott Pilgrim vs. The World vyjde koncem...

Oblíbená 2D bojov­ka Scott Pilgrim vs. The World vyjde kon­cem roku v kom­plet­ní edi­ci na PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia a Microsoft Windows)Read more »

Akční mlátička No More Heroes 3 pro Nintendo Switch se z...

Akční mlá­tič­ka No More Heroes 3 pro Nintendo Switch se z důvo­du pan­de­mie odklá­dá na příští rokRead more »

Nintendo žádá vývojáře třetích stran, aby své hry...

Nintendo žádá vývo­já­ře tře­tích stran, aby své hry vytvo­ři­li potaž­mo opti­ma­li­zo­va­li pro roz­li­še­ní 4K na TV, vše nasvěd­ču­je pří­cho­du kon­zo­le Nintendo Switch Pro, uvá­dí Bloomberg.Read more »

Studio Ripstone oznamuje Poker Club. Hra nabídne turnaje až...

Studio Ripstone ozna­mu­je Poker Club. Hra nabíd­ne tur­na­je až pro 200 hrá­čů a pod­po­ru ray-tracingu. Titul vyjde na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch a Microsoft Windows.Read more »

Český survival Vigor vyjde na Nintendo Switch, PS4 a PS5

Český sur­vi­val Vigor vyjde na Nintendo Switch, PS4 a PS5Read more »

Business simulátor oznamuje svůj příchod na konzoli Nintendo...

Business simu­lá­tor ozna­mu­je svůj pří­chod na kon­zo­li Nintendo SwitchRead more »

Chystá se Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 na Nintendo Switch?...

Chystá se Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 na Nintendo Switch? Nasvědčují tomu nale­ze­né sou­bo­ry v demo­ver­zi Warhorse s ovlá­dá­ním pro Switch.Read more »

Pizza Simulator od polského studia Gaming Factory S.A. se...

Pizza Simulator od pol­ské­ho stu­dia Gaming Factory S.A. se před­sta­vu­je v prv­ním trai­le­ru. Vyjít má v roce 2021 na PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch a Microsoft Windows (Steam).Read more »

Crash Bandicoot 4: It’s About Time míří na Nintendo...

Crash Bandicoot 4: It’s About Time míří na Nintendo Switch? Nic ofi­ci­ál­ně potvr­ze­no neby­lo ale nasvěd­ču­je tomu zdro­jo­vý kód ofi­ci­ál­ních strá­nek, kde je Switch uve­den.Read more »

Xcomovka Othercide vychází na PlayStation 4, Xbox One,...

Xcomovka Othercide vychá­zí na PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch a Microsoft Windows. Dostupná je za €35 (918 Kč).Read more »

Bezplatná bojovka Fantasy Strike od bývalých tvůrců série...

Bezplatná bojov­ka Fantasy Strike od býva­lých tvůr­ců série Street Fighter nyní vychá­zí na PlayStation 4, Nintendo Switch, Microsoft Windows, Mac a Linux.Read more »

Dead by Daylight dostane v září podporu cross-play mezi...

Dead by Daylight dosta­ne v září pod­po­ru cross-play mezi PlayStation 4, Xbox One, Nintendem Switch a Microsoft Windows. Cross-play hrá­ní umož­ní sdí­let i pro­gress, ten bude ale dostup­ný pou­ze mezi Microsoft Windows, Nintendem...Read more »

Ukázka technických možností Crysis Remastered na konzoli...

Ukázka tech­nic­kých mož­nos­tí Crysis Remastered na kon­zo­li Nintendo SwitchRead more »

Český survival Vigor od Bohemia Interactive Studio po Xboxu...

Český sur­vi­val Vigor od Bohemia Interactive Studio po Xboxu One vyšel i na Nintendo Switch. Nechybí pod­po­ra cross-play hra­ní a hra je dostup­ná za cenov­ku €20 (533 Kč)-Read more »

Závodní hra MX vs ATV All Out se 1.9. podívá i na Nintendo...

Závodní hra MX vs ATV All Out se 1.9. podí­vá i na Nintendo SwitchRead more »

Nintendo s novou konzolí vyrukovat zatím neplánuje. I nadále...

Nintendo s novou kon­zo­lí vyru­ko­vat zatím neplá­nu­je. I nadá­le se chce věno­vat pod­po­ře kon­zo­lí Nintendo Switch a Nintendo Switch Lite, jejichž popu­la­ri­ta už čtvr­tý rok co jsou na trhu glo­bál­ně ros­te.Read more »
Stránka načtena za 1,63986 s | počet dotazů: 207 | paměť: 33687 KB. | 21.05.2022 - 23:04:16