Štítky: Svět tarotu

0

Renata Petříčková o Světě tarotu: Tarot je dobrá kamarádka

Kolik lidí, tolik pří­bě­hů. Každý z nás nemá ces­tič­ku ke štěs­tí stej­nou. Co někdo dosta­ne zadar­mo, dru­hý si musí tvr­dě vydřít. A někdo může dřít do úmo­ru a stej­ně ho těs­ně před cílem před­běh­ne ten, co to dostal zadar­mo. Musím říct, že tarot může být tako­vý malým, ale důvěr­ně spo­leh­li­vým prů­vod­cem, jak si...

Autor: