Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Sony chystá PlayStation Store určený pro PS5. Přes samotný...

Sony chys­tá PlayStation Store urče­ný pro PS5. Přes samot­ný web tak nebu­dou mož­né náku­py obsa­hu pro PlayStation 3, PS Vita a PSP, pou­ze ze zabu­do­va­né­ho obcho­du v kon­zo­li. Podle zahra­nič­ních spe­ku­la­cí Sony chys­tá...Read more »

Batman: Arkham City se prodalo už 12,5 milionu kusů, což...

Batman: Arkham City se pro­da­lo už 12,5 mili­o­nu kusů, což spo­leč­nos­ti Warner Bros. vyge­ne­ro­va­lo zisk ve výši $600m (13 577 532 736 Kč). Už brzy oče­ká­vá­me pod­le spe­ku­la­cí nový díl.Read more »

Přechod Counter-Strike: Global Offensive na engine Source 2...

Přechod Counter-Strike: Global Offensive na engi­ne Source 2 opět odlo­žen. Největší upda­te v his­to­rii CS:GO měl dora­zit už 18. květ­na ale nako­nec se ho nedo­čká­me. Na vině je prý pro­blém v komu­nit­ním...Read more »
Stránka načtena za 1,80725 s | počet dotazů: 162 | paměť: 32721 KB. | 16.05.2022 - 16:58:45