Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Paranormal Activity 7 místo do kin exkluzivně zamíří na...

Paranormal Activity 7 mís­to do kin exklu­ziv­ně zamí­ří na novou stre­a­mo­va­cí služ­bu Paramount+.Read more »

Jeremy Renner byl obsazen do hlavní role v seriálu Mayor of...

Jeremy Renner byl obsa­zen do hlav­ní role v seri­á­lu Mayor of Kingstown. Seriál exklu­ziv­ně pro novou stre­a­mo­va­cí služ­bu Paramount+ vytvo­ří Taylor Sheridan (Wind River).Read more »

Řbitov zvířátek dostane prequel. Ten vznikne exkluzivně pro...

Řbitov zví­řá­tek dosta­ne prequel. Ten vznik­ne exklu­ziv­ně pro novou stre­a­mo­va­cí služ­bu Paramount+ a bude pojed­ná­vat o půvo­du sta­ro­vě­ké­ho pohře­biš­tě.Read more »

Kabelová televize Nickelodeon založila divizi Avatar Studios....

Kabelová tele­vi­ze Nickelodeon zalo­ži­la divi­zi Avatar Studios. Ta bude mít za úkol roz­vět­vo­vat uni­ver­zum Avatar: Poslední vlád­ce vět­ru ve for­mě seri­á­lů, krát­kých a celo­ve­čer­ních fil­mů. Prvním pro­jek­tem bude celo­ve­čer­ní ani­mák,...Read more »

Sony přejmenovalo svůj animák Connected na The Mitchells vs....

Sony pře­jme­no­va­lo svůj ani­mák Connected na The Mitchells vs. The Machines. Ten mís­to do kin zamí­ří na stre­a­mo­va­cí služ­bu Netflix, jímž byl sní­mek odkou­pen.Read more »

Drama Nomadland dorazí souběžně do kin na streamovací...

Drama Nomadland dora­zí sou­běž­ně do kin na stre­a­mo­va­cí služ­bu Hulu 19. 2. 2021.Read more »

MGM zvažuje svůj prodej. Studio stojící za značkami jako...

MGM zva­žu­je svůj pro­dej. Studio sto­jí­cí za znač­ka­mi jako Pán prs­te­nů, James Bond nebo Rocky se topí v dlu­zích, a momen­tál­ně nemá téměř žád­né pří­jmy. Zájemce by měl mít zaběh­lou stre­a­mo­va­cí...Read more »

Plakát k Mortal Kombatu, který do kin a na službu HBO Max...

Plakát k Mortal Kombatu, kte­rý do kin a na služ­bu HBO Max dora­zí sou­běž­ně 16. dub­na 2021.Read more »

Disney+ dorazí na další zahraniční trhy 23. února 2021. K...

Disney+ dora­zí na dal­ší zahra­nič­ní trhy 23. úno­ra 2021. K dneš­ní­mu dni si služ­bu před­pla­cí 86,3 mili­o­nů před­pla­ti­te­lů a Disney před­po­klá­dá, že v roce 2024 to bude už 230 mili­o­nů.Read more »

Cesta do Ameriky 2 na streamovací službu Prime Video zamíří...

Cesta do Ameriky 2 na stre­a­mo­va­cí služ­bu Prime Video zamí­ří 5. 3. 2021.Read more »

Cesta do Ameriky 2 zamíří 18. 12.2020 streamovací službu...

Cesta do Ameriky 2 zamí­ří 18. 12.2020 stre­a­mo­va­cí služ­bu Amazon Prime Video. Práva na znač­ku totiž odkou­pil Amazon, a to za $125m (2 901 077 458 Kč).Read more »

The Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to...

The Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhsta má trai­ler. Na služ­bu Amazon Prime Video dora­zí 23. říj­na.Read more »

Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael...

Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan nako­nec nepů­jde do kina ale na stre­a­mo­va­cí služ­bu Amazon Prime Video...Read more »

Služby EA Access a Origin Access Basic se sjednotí pod novou...

Služby EA Access a Origin Access Basic se sjed­no­tí pod novou služ­bu EA Play a z Origin Access Premier se sta­ne EA Play ProRead more »

Seriál Falcon a Winter Soldier letos na streamovací službu...

Seriál Falcon a Winter Soldier letos na stre­a­mo­va­cí služ­bu Disney+ z důvo­du COVID-19 nako­nec nedo­ra­zíRead more »

Square Enix na službu GeForce NOW přidává tituly Just Cause...

Square Enix na služ­bu GeForce NOW při­dá­vá titu­ly Just Cause 3, Just Cause 4, Battalion 1944, Deus Ex: Mankind Divided, Life is Strange, Life is Strange 2, Rise of...Read more »
Stránka načtena za 2,35275 s | počet dotazů: 208 | paměť: 33733 KB. | 24.05.2022 - 08:57:20