Kritiky.cz >

Princezna z cukrárny

Pokud hle­dá­te typic­kou ame­ric­kou vánoč­ní pohád­ku, u kte­ré si odpo­či­ne­te, ale kte­rá vám záro­veň nabíd­ne krás­né a pompéz­ní ame­ric­ké vánoč­ní nezbyt­nos­ti, ukon­če­te vaše hle­dá­ní. V hlav­ní dvoj­ro­li (ve dru­hém díle dokon­ce troj­ro­li)...Read more »
Stránka načtena za 0,88971 s | počet dotazů: 152 | paměť: 27055 KB. | 02.03.2021 - 21:26:40