Štítky: Rosamunde Pilcher

Prima - 10.08.20180

Prima - 10.08.2018

Televizni pro­gram na 10.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Poslední poldaKaren byla závis­lá na sexu a kvů­li své nezvla­da­tel­né tou­ze si zne­přá­te­li­la mno­ho lidí. Jednoho dne je n...

Autor:
Prima - 09.08.20180

Prima - 09.08.2018

Televizni pro­gram na 09.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Poslední poldaPo auto­mo­bi­lo­vé neho­dě vyjde naje­vo, že žena své­ho muže pod­vá­dě­la. Jejich dce­ra potře­bu­je novou led­vi­nu...

Autor:
Prima - 08.08.20180

Prima - 08.08.2018

Televizni pro­gram na 08.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Poslední poldaAnje by kdeja­ká žena moh­la závi­dět. Žila se dvě­ma part­ne­ry a o svém nekon­venč­ním živo­tě psa­la úspěš­né k...

Autor:
Prima - 07.08.20180

Prima - 07.08.2018

Televizni pro­gram na 07.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Polda (6) -ST -W -HDV šat­ně žen­ské­ho fot­ba­lo­vé­ho klu­bu se najde mrt­vá jed­na z nej­lep­ších hrá­ček. Břízu šoku­je, že v d...

Autor:
Prima - 06.08.20180

Prima - 06.08.2018

Televizni pro­gram na 06.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Prostřeno!Pět sou­tě­ží­cích, pět veče­ří, menu tra­dič­ní i exo­tic­ká! Reality show Prostřeno! je kaž­do­den­ní návště­vou vaši...

Autor:
Prima - 03.08.20180

Prima - 03.08.2018

Televizni pro­gram na 03.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Poslední poldaKonečně se Mick odhod­lal a vyznal Tanje své city. Teď je řada na ní. Jenže ona se bojí, aby opět neby­la...

Autor:
Prima - 02.08.20180

Prima - 02.08.2018

Televizni pro­gram na 02.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex I (3) -ST -W -HDVídeňská poli­cie se dosta­ne na sto­pu nebez­peč­ných obchod­ní­ků s lid­ský­mi orgá­ny... Německý...

Autor:
Prima - 01.08.20180

Prima - 01.08.2018

Televizni pro­gram na 01.08.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Prostřeno!Pět sou­tě­ží­cích, pět veče­ří, menu tra­dič­ní i exo­tic­ká! Reality show Prostřeno! je kaž­do­den­ní návště­vou vaši...

Autor:
Prima - 30.07.20180

Prima - 30.07.2018

Televizni pro­gram na 30.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Hon na čaro­děj­ni­ce -W -HDZemě je zde­ci­mo­va­ná morem a cír­kev­ní hod­nos­tá­ři věří, že je za to odpo­věd­ná dív­ka obvi­ně­ná z...

Autor:
Prima - 27.07.20180

Prima - 27.07.2018

Televizni pro­gram na 27.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Poslední poldaPolicista Mick vyšet­řu­je vraž­du, ke kte­ré došlo na faře. Prvním pode­zře­lým je samot­ný farář, kte­rý býva...

Autor:
Prima - 26.07.20180

Prima - 26.07.2018

Televizni pro­gram na 26.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex na stopěVyhlášený zlo­či­nec Tarantini byl zatčen a Terzaniho lidé si všimli, že se při zatý­ká­ní usmí­val, t...

Autor:
Prima - 25.07.20180

Prima - 25.07.2018

Televizni pro­gram na 25.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Poslední poldaPolicista Mick vyšet­řu­je smrt muže, kte­rý pat­řil k orga­ni­za­ci pro­tes­tu­jí­cí pro­ti zdra­žo­vá­ní ben­zí­nu... ...

Autor:
Prima - 24.07.20180

Prima - 24.07.2018

Televizni pro­gram na 24.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Poslední poldaPolicista Mick vyšet­řu­je smrt ženy, kte­rá se sna­ži­la páro­vou tera­pií zachrá­nit vztah. Zabil ji man­žel, ...

Autor:
Prima - 23.07.20180

Prima - 23.07.2018

Televizni pro­gram na 23.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Vinnetou: Poslední výstřelVinnetou a Old Shatterhand se vypra­ví do Santa Fé, aby zde s guver­né­rem jed­na­li o míru. Kla...

Autor:
Prima - 20.07.20180

Prima - 20.07.2018

Televizni pro­gram na 20.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Poslední poldaMicka čeká ten­to­krát vraž­da v kem­pu. Mrtvý byl váž­ně nemoc­ný a moc živo­ta mu nezbý­va­lo. Jenže to patr­ně...

Autor:
Prima - 19.07.20180

Prima - 19.07.2018

Televizni pro­gram na 19.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex na stopěMonte před­čí­tá sle­pým lidem. Jedna z poslu­cha­ček se mu líbí a po kon­ci setká­ní ji pozve na veče­ři...

Autor:
Prima - 18.07.20180

Prima - 18.07.2018

Televizni pro­gram na 18.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Ferda MravenecFerda Mravenec se niče­ho neza­lek­ne, nezka­zí žád­nou legra­ci a ví si se vším rady... Německý ani­mo­va­ný se...

Autor:
Prima - 17.07.20180

Prima - 17.07.2018

Televizni pro­gram na 17.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Poslední poldaV luxus­ní restau­ra­ci v cen­t­ru měs­ta dojde k vraž­dě slav­né­ho kucha­ře. Detektivové nemo­hou najít vra­žed­no...

Autor:
Prima - 16.07.20180

Prima - 16.07.2018

Televizni pro­gram na 16.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Policie v akciEpizoda: Milenec ve špaj­zu / Zloděj bez řidi­čá­ku / Nepřející sou­sed­ka / Bezdomovci v lese Čtyři pří­pa­dy...

Autor:
Prima - 13.07.20180

Prima - 13.07.2018

Televizni pro­gram na 13.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Návrat komi­sa­ře Rexe XIV (12) -ST -W -HDRex a komi­sař Mitter pokra­ču­jí v pát­rá­ní po úno­su šes­ti­le­té­ho chlap­ce... Ital...

Autor:
Prima - 12.07.20180

Prima - 12.07.2018

Televizni pro­gram na 12.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Poslední poldaPolicisté vyšet­řu­jí pří­pad dvou vražd, kte­ré mají pod­le vše­ho stej­ný motiv - žár­li­vost. A Mick zuří, pr...

Autor:
Prima - 10.07.20180

Prima - 10.07.2018

Televizni pro­gram na 10.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Návrat komi­sa­ře Rexe XIV (6) -ST -W -HDPřitažlivý taneč­ník tan­ga je nale­zen mrt­vý ve stu­diu, kam cho­dil po nocích tré...

Autor:
Prima - 09.07.20180

Prima - 09.07.2018

Televizni pro­gram na 09.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Přestávka ve vysí­lá­ní 09.07. 05:42 09.07. 06:05Ferda MravenecFerda Mravenec se niče­ho neza­lek­ne, nezka­zí žád­nou leg­ra...

Autor:
Prima - 09.07.20180

Prima - 09.07.2018

Televizni pro­gram na 09.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Přestávka ve vysí­lá­ní 09.07. 05:42 09.07. 06:05Ferda MravenecFerda Mravenec se niče­ho neza­lek­ne, nezka­zí žád­nou leg­ra...

Autor:
Prima - 04.07.20180

Prima - 04.07.2018

Televizni pro­gram na 04.07.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
3 + 1 z JetelínaČtyřicátníka Jindru trá­pí, že žije pod dik­tá­tem své mat­ky. Okamžik neče­ka­né svo­bo­dy při­jde, když matk...

Autor:
Prima - 28.06.20180

Prima - 28.06.2018

Televizni pro­gram na 28.06.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Prostřeno!Pět sou­tě­ží­cích, pět veče­ří, menu tra­dič­ní i exo­tic­ká! Reality show Prostřeno! je kaž­do­den­ní návště­vou vaši...

Autor: