Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Růžový panter znovu zasahuje

Růžový pan­ter zno­vu zasa­hu­je je kome­di­ál­ní film z roku 1976. Jedná se o pátý film ze série Růžový pan­ter a tře­tí, kte­rý ve svém názvu obsa­hu­je slov­ní spo­je­ní Růžový pan­ter, ačko­li dia­mant...Read more »

Goldfinger - Málokterý zločinec na světě dokáže se zlatem to, čeho je schopen Auric Goldfinger .

 Zároveň nesne­se, aby mu kdo­ko­liv stál v ces­tě. James Bond (Sean Connery) mu sice pře­ka­zí par­tič­ku karet, ale žena Jill Masterson (Shirley Eaton), kte­rou donu­til aby mu pomoh­la, zemře. Také...Read more »

Filmová premiéra

Ve čtvr­tek 12.března pro­běh­la ve vel­kém sále v Městské knihov­ně v Praze na Mariánském náměs­tí pre­mi­é­ra fil­mu Perný den.Read more »

Slavnostní premiéra filmu Perný den (Projekt 100) - fotografie

Read more »

Gandhi

„Když je mi nej­hůř, vzpo­me­nu si, že v celé his­to­rii ces­ta prav­dy a lás­ky vždy zví­tě­zi­la. Vždy tu byli tyra­ni a vra­ho­vé a někdy se zdá­li být nepře­mo­ži­tel­ní, ale nako­nec musí vždy pad­nout....Read more »
Stránka načtena za 1,89816 s | počet dotazů: 168 | paměť: 33166 KB. | 20.05.2022 - 18:40:52