Kritiky.cz >

Goldfinger - Málokterý zločinec na světě dokáže se zlatem to, čeho je schopen Auric Goldfinger .

 Zároveň nesnese, aby mu kdokoliv stál v cestě. James Bond (Sean Connery) mu sice překazí partičku karet, ale žena Jill Masterson (Shirley Eaton), kterou donutil aby mu pomohla, zemře....Read more »

Filmová premiéra

Ve čtvr­tek 12.března pro­běh­la ve vel­kém sále v Městské knihov­ně v Praze na Mariánském náměs­tí pre­mi­é­ra fil­mu Perný den.Read more »

Slavnostní premiéra filmu Perný den (Projekt 100) - fotografie

Read more »

Gandhi

„Když je mi nej­hůř, vzpo­me­nu si, že v celé his­to­rii ces­ta prav­dy a lás­ky vždy zví­tě­zi­la. Vždy tu byli tyra­ni a vra­ho­vé a někdy se zdá­li být nepře­mo­ži­tel­ní, ale nako­nec musí vždy pad­nout....Read more »
Stránka načtena za 1,88872 s | počet dotazů: 167 | paměť: 31769 KB. | 24.06.2021 - 01:42:26