Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Můj rok 1982

Rok 1982 vel­mi boha­tý na růz­né udá­los­ti. Tato kni­ha vás celým rokem pro­ve­de. Dozvíte se, jaká byla poli­tic­ká situ­a­ce, jak to vypa­da­lo ve ško­lách, co se pro­dá­va­lo na čer­ném...Read more »

Prodej neoficiálních retro PS5 bočnic připomínající PS2...

Prodej neo­fi­ci­ál­ních retro PS5 boč­nic při­po­mí­na­jí­cí PS2 byl ukon­čen. Prodejci SUP3R5 měl někdo závaž­ně vyhro­žo­vat.Read more »

Do Doom Eternal v malém patchi přibyly renderovací režimy....

Do Doom Eternal v malém patchi při­by­ly ren­de­ro­va­cí reži­my. Dooma si tak nyní může­te zahrát tře­ba v old­scho­o­lo­vém vzhle­du, čer­no­bí­lem a v reži­mu Retro Handheld, kte­rý pří­po­mí­ná časy hra­ní na GameBoyi.Read more »

Sega vydává retro konzoli k oslavě 30. výročí Segy Mega Drive

V posled­ní době byli hrá­či zapla­ve­ni vlnou retro kon­zo­lí, ať už se jed­na­lo o původ­ní PlayStation nebo Nintendo Classic Mini. V tom­to tren­du nyní pokra­ču­je i Sega, kte­rá oži­ví 16-bit her­ní kon­zo­li Sega...Read more »
Stránka načtena za 1,49519 s | počet dotazů: 170 | paměť: 32993 KB. | 17.05.2022 - 15:54:47