Kritiky.cz >

Grinch - Americká vánoční klasika s Jimem Carreym...

..., kte­rá si nekom­pro­mis­ně rok co rok na Vánoce uzur­pu­je mís­to v bed­ně i u nás v čes­kém zapa­dá­ko­vě či spíš Západozemí (naráž­ka na pana Babiše, jehož covi­do­vá opat­ře­ní mnoh­dy při­po­mí­na­la vypo­čí­ta­vé intri­ky vznik­lé... Read more »

Pes - Mariňák Briggs ve výslužbě dostane úkol, který se ukáže být možná tím nejsložitějším v celé jeho kariéře.

Má dopra­vit psí fen­ku jmé­nem Lulu na pohřeb její­ho býva­lé­ho pána. Vyrážejí spo­leč­ně na ces­tu autem podél pobře­ží Tichého oce­á­nu, aby se do jed­no­ho týd­ne dosta­li na mís­to urče­ní.... Read more »

Nový svět

Vztah indi­án­ky Pocahontas (Q’orianka Kilcher) a ang­lic­ké­ho kapi­tá­na Johna Smithe (Colin Farrell) roz­pou­tá vál­ku dvou svě­tů o nový národ... Terrence Malick pat­ří mezi nej­vý­raz­něj­ší fil­ma­ře sou­čas­nos­ti, kte­ré­mu dost lidí pře­zdí­vá „... Read more »

Nepřátelé

Několik lidí různé barvy pokožky se prohání po skomírajícím divokém západě a vzájemně si (ne)sdělují svá traumata ohrožující jejich vlastní duševní zdraví. I takto by šel shrnout snímek Hostiles.... Read more »
Stránka načtena za 2,40641 s | počet dotazů: 191 | paměť: 41279 KB. | 25.09.2023 - 11:19:23