Štítky: Punisher

0

#1910: Punisher MAX 6: Barracuda - 60 %

Punisher MAX 6: Barracuda (Punisher MAX 6: Barracuda)Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2012. Původně vyšlo jako díly 31 až 36 série „Punisher“ u Marvelu v edi­ci MAX. Souborně vyšlo jako „Punisher MAX 6: Barracuda“ u M...

Autor:
0

RECENZE: Druhá řada Marvel’s The Punisher

Frank Castle je zpět. Samozvaný msti­tel s bílou leb­kou na hru­di se vrá­til se svou dru­hou sólo­vou sezó­nou a po vel­mi pove­de­né prv­ní řadě byla oče­ká­vá­ní pro pokra­čo­vá­ní nad­mí­ru vyso­ká. Jestli se je poved­lo napl­nit, máme mož­nost zjis­tit už od minu­lé­ho pát­ku, odkdy je všech tři­náct dílů dru­hé řady k dis­po­zi­ci na Netflixu.    Příběh dru­hé řady začí­ná rok po kon­ci udá­los­tí té před­cho­zí. Frank (opět napros­to per­fekt­ní Jon Bernthal) zdá se bez­cíl­ně ces­tu­je po Spojených stá­tech a v jed­nom baru v Ohiu se...

Autor:
0

#1905: Punisher MAX 5: Otrokáři - 80 %

Punisher MAX 5: Otrokáři (Punisher MAX 5: The Slavers)Vydalo nakla­da­tel­ství BB/art v bro­žo­va­né vaz­bě v roce 2012. Původně vyšlo jako díly 25 až 30 série „Punisher“ u Marvelu v edi­ci MAX. Souborně vyšlo jako „Punisher MAX 5: The Slavers“ u&nbs...

Autor: