Štítky: Přestávka ve vysílání

Prima - 18.09.20180

Prima - 18.09.2018

Televizni pro­gram na 18.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex V (9) -ST -W -HDKomisař Brandtner a jeho věr­ný pomoc­ník Rex boju­jí o život une­se­né­ho syn­ka věhlas­né opern...

Prima - 17.09.20180

Prima - 17.09.2018

Televizni pro­gram na 17.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Carrie 2Vysokoškolačka Rachel dis­po­nu­je neo­vla­da­tel­nou smr­tí­cí silou. Není pro­to rad­no si s ní zahrá­vat... Americký h...

Prima - 16.09.20180

Prima - 16.09.2018

Televizni pro­gram na 16.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Vraždy v MidsomeruNález mrt­vo­ly v jed­né stud­ni roz­je­de řetě­zec záhad­ných zmi­ze­ní osob i dal­ších vražd... Britský krim...

NOVA - 15.09.20180

NOVA - 15.09.2018

Televizni pro­gram na 15.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Můj pří­tel MonkPan Monk se těší na pří­jezd slav­né hereč­ky Christine Rappové, kte­rou obdi­vo­val už jako kluk v seri­á­lu Cooper...

Prima - 15.09.20180

Prima - 15.09.2018

Televizni pro­gram na 15.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex V (6) -ST -W -HDDálkově říze­né mode­ly jsou obdi­vu­hod­né: snad­no se ovlá­da­jí a une­sou i malý náklad - tře­ba...

Prima - 14.09.20180

Prima - 14.09.2018

Televizni pro­gram na 14.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex V (4) -ST -W -HDNebezpečný plyn sarin kdy­si zabí­jel na svě­to­vých bojiš­tích. Teď má poslou­žit pacha­te­lům g...

NOVA - 14.09.20180

NOVA - 14.09.2018

Televizni pro­gram na 14.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokemCarol je zkla­ma­ná Daniným roz­hod­nu­tím mít naro­ze­ni­no­vou osla­vu v podo­bě par­ty s kama­rá­dy a ne babi­nec dle náv...

Prima - 13.09.20180

Prima - 13.09.2018

Televizni pro­gram na 13.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Poslední poldaMickův par­ťák, Andreas, je vdo­vou po zesnu­lém kole­go­vi obvi­něn z vydí­rá­ní. Stal se nepo­ho­dl­ným, pro­to­že...

Prima - 12.09.20180

Prima - 12.09.2018

Televizni pro­gram na 12.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex V (1) -ST -W -HDPřed Rexem sto­jí těž­ký úkol - vypá­t­rat škod­nou ve vlast­ním reví­ru. Neznámý pes totiž v pa...

NOVA - 12.09.20180

NOVA - 12.09.2018

Televizni pro­gram na 12.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka Las VegasPři ces­tě do ško­ly byla une­se­na tři­nác­ti­le­tá dív­ka Alicia. Policisté pát­ra­jí na mís­tě činu a po výpo­věd...

Prima - 11.09.20180

Prima - 11.09.2018

Televizni pro­gram na 11.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex IV (16) -ST -W -HDŽivot šéfa obcho­du s mód­ním zbo­žím se náh­le změ­ní poté, co je obvi­něn ze sexu­ál­ní­ho obt...

NOVA - 10.09.20180

NOVA - 10.09.2018

Televizni pro­gram na 10.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokemCarol musí odjet na kon­fe­ren­ci, a pro­to dostá­vá dům na povel Frank. Daně povo­lí schůzku, ale až poz­dě­ji zjist...

Prima - 10.09.20180

Prima - 10.09.2018

Televizni pro­gram na 10.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Smrtelný úderOdborník na bom­by nási­lím donu­til Toma, aby zabil svou ženu. Ten je její smr­tí zni­čen. Možnost pomsty ho...

Prima - 09.09.20180

Prima - 09.09.2018

Televizni pro­gram na 09.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Powerpuff GirlsV měs­teč­ku Townswille byd­lí tři dív­ky napros­to roz­díl­ných povah. Každá z nich je obda­ře­na něja­kou zvlá...

Prima - 08.09.20180

Prima - 08.09.2018

Televizni pro­gram na 08.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex IV (15) -ST -W -HDMaskovaný zlo­či­nec pře­pad­ne kle­not­nic­tví - ale spí­še než o šper­ky jako by mu šlo o brut...

Prima - 07.09.20180

Prima - 07.09.2018

Televizni pro­gram na 07.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Polední zprá­vy 07.09. 12:15 07.09. 12:25Jake a tlusťochStátní návlad­ní J. L. McCabe je nála­do­vý bru­čoun, kte­rý je mil...

Prima - 06.09.20180

Prima - 06.09.2018

Televizni pro­gram na 06.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Poslední poldaMladá žena se pro­bu­dí ved­le mrt­vo­ly. Poté, co zpa­ni­ka­ří a z mís­ta činu ute­če, se stá­vá hlav­ní pode­zře­lo...

Prima - 05.09.20180

Prima - 05.09.2018

Televizni pro­gram na 05.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex IV (9) -ST -W -HDVětšina žen tou­ží být někdy mat­kou, ale jen málo­kte­rá se kvů­li tomu odhod­lá k úno­su nebo...

NOVA - 04.09.20180

NOVA - 04.09.2018

Televizni pro­gram na 04.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Střepiny 04.09. 01:15 04.09. 05:55Snídaně s Novou 04.09. 05:55 04.09. 09:00UliceMožná je to vaše uli­ce. Možná jste to vy. P...

Prima - 04.09.20180

Prima - 04.09.2018

Televizni pro­gram na 04.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex IV (6) -ST -W -HDMistrné mas­ko­vá­ní obli­če­je může okla­mat lid­ský zrak, ale nikdy neo­šá­lí Rexův čich... Něm...

Prima - 03.09.20180

Prima - 03.09.2018

Televizni pro­gram na 03.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Vraždy v MidsomeruZahrada pan­ství byla vždy míst­ní pýchou a rari­tou. Nová maji­tel­ka ji chtě­la komerč­ně vyu­ží­vat - a š...

NOVA - 03.09.20180

NOVA - 03.09.2018

Televizni pro­gram na 03.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Můj pří­tel MonkPři vyšet­řo­vá­ní vlou­pá­ní do obcho­du s elek­tro­ni­kou nachá­zí pan Monk záhad­ný vzkaz, kte­rý ho při­mě­je odjet do...

Prima - 02.09.20180

Prima - 02.09.2018

Televizni pro­gram na 02.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Příběh vražedkyněSára je odsou­ze­na za dvoj­ná­sob­nou vraž­du, kte­rou pod­le svých slov nespácha­la. Když nena­jde legál­ní z...

NOVA - 02.09.20180

NOVA - 02.09.2018

Televizni pro­gram na 02.09.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Jen ho nech­te, ať se bojíSkladatelský talent se u Luďka Soboty pro­je­vu­je vždy ve chví­lích ohro­že­ní živo­ta. Musí se mu pro­to...

Prima - 01.09.20180

Prima - 01.09.2018

Televizni pro­gram na 01.09.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex IV (5) -ST -W -HDOsiřelý Rex se sezna­mu­je s novým pánem a vídeňští kri­mi­na­lis­té s novou posi­lou... Německ...

NOVA - 31.08.20180

NOVA - 31.08.2018

Televizni pro­gram na 31.08.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka Las VegasCelý tým vyšet­řu­je vraž­du dvou man­že­lů. Ona byla zná­mou por­nohvězdou a on její díl­ka pro­du­ko­val. Pro Ca...