Štítky: Postřehy odjinud, Baleáry očima Jaroslava Skalického

ČT - 23.06.20180

ČT - 23.06.2018

Televizni pro­gram na 23.06.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Zlatá mlá­dež 2V Africe. Renáto a Klára se sta­nou oby­va­te­li chu­din­ské­ho slu­mu v Nairobi a pozna­jí osu­dy l...

Autor:
ČT - 22.06.20180

ČT - 22.06.2018

Televizni pro­gram na 22.06.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Pravý rytířPohádkové dob­ro­druž­ství, v němž mla­dý rytíř a jeho sta­rost­li­vý otec pře­ko­na­jí řadu nástrah, p...

Autor:
ČT - 21.06.20180

ČT - 21.06.2018

Televizni pro­gram na 21.06.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
AZ-kvízŽánr: kviz / sou­těž; HDTV| 21.06. 01:50 21.06. 02:21Dobré ránoŽánr: zábavný/ sou­těž­ní pořad; HDTV...

Autor:
ČT - 20.06.20180

ČT - 20.06.2018

Televizni pro­gram na 20.06.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Dobré ránoŽánr: zábavný/ sou­těž­ní pořad; HDTV 20.06. 01:20 20.06. 03:57Máte slo­vo s M. JílkovouTváří v t...

Autor:
ČT - 19.06.20180

ČT - 19.06.2018

Televizni pro­gram na 19.06.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Dobré ránoŽánr: zábavný/ sou­těž­ní pořad; HDTV 19.06. 02:10 19.06. 04:42Sváteční slo­vo mís­to­před­se­dy Rady...

Autor:
ČT - 18.06.20180

ČT - 18.06.2018

Televizni pro­gram na 18.06.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminalista IV, Dívka ve stí­nu, Kriminalist IV, DerSympatický poli­cis­ta jde s ohro­mu­jí­cí důklad­nos­tí po...

Autor:
ČT - 16.06.20180

ČT - 16.06.2018

Televizni pro­gram na 16.06.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Hobby naší dobyJiřina Bohdalová v půl­ho­din­ce inspi­ra­cí a zají­ma­vos­tí pro vol­ný čas. Žánr: akti­vi­ty pro V...

Autor:
ČT - 15.06.20180

ČT - 15.06.2018

Televizni pro­gram na 15.06.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Toulavá kameraŽánr: akti­vi­ty pro Volný čas; HDTV| 15.06. 02:07 15.06. 02:40To jsem z toho jelen, Poprava...

Autor:
ČT - 14.06.20180

ČT - 14.06.2018

Televizni pro­gram na 14.06.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Čočka na kyse­lo a někdy jinakPan František chce uva­řit pro své kama­rá­dy z vokál­ní sku­pi­ny jejich oblí­ben...

Autor:
ČT - 13.06.20180

ČT - 13.06.2018

Televizni pro­gram na 13.06.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Dobré ránoŽánr: zábavný/ sou­těž­ní pořad; 16:9 13.06. 01:45 13.06. 04:17Máte slo­vo s M. JílkovouTváří v t...

Autor:
ČT - 12.06.20180

ČT - 12.06.2018

Televizni pro­gram na 12.06.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
GEN - Galerie eli­ty náro­da, Jiří GruntorádČeský děl­ník, kni­hov­ník a vyda­va­tel samizda­to­vé lite­ra­tu­ry, si...

Autor:
ČT - 11.06.20180

ČT - 11.06.2018

Televizni pro­gram na 11.06.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
13. kom­na­ta Jaroslava SapíkaJeden z nej­zná­měj­ších čes­kých kucha­řů zko­la­bo­val po vyčer­pá­ní a ztrá­tě milov...

Autor:
ČT - 09.06.20180

ČT - 09.06.2018

Televizni pro­gram na 09.06.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
PolopatěModerní hob­by maga­zín Filipa Čapky. Užitečné infor­ma­ce o zahra­dách, byd­le­ní a sta­veb­ních úpra­vác...

Autor:
ČT - 08.06.20180

ČT - 08.06.2018

Televizni pro­gram na 08.06.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
ObjektivMagazín zahra­nič­ních zají­ma­vos­tí. Ostrov Sulawesi není turis­ty ješ­tě obje­ve­ný, nahléd­ne­me do živ...

Autor:
ČT - 07.06.20180

ČT - 07.06.2018

Televizni pro­gram na 07.06.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Dobré ránoŽánr: zábavný/ sou­těž­ní pořad; HDTV 07.06. 02:00 07.06. 04:3813. kom­na­ta Ivana VyskočilaŽivot ...

Autor:
ČT - 06.06.20180

ČT - 06.06.2018

Televizni pro­gram na 06.06.2018 na pro­gra­mech České televize.ČT 1
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Dobré ránoŽánr: zábavný/ sou­těž­ní pořad; HDTV 06.06. 01:55 06.06. 04:28Máte slo­vo s M. JílkovouTváří v t...

Autor: