Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz >

Battlefield 6 bude představen v květnu. Jeff Grubb se...

Battlefield 6 bude představen v květnu. Jeff Grubb se odvolává na samotné EA. Vydání je dle jeho slov naplánováno na podzim pro PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation...Read more »

Chystá se film-noir thriller podle nezfilmovaného scénáře...

Chystá se film-noir thriller podle nezfilmovaného scénáře Lunatic at Large od Stanleyho Kubricka (Osvícení, Spartakus, Lolita). Práva na realizaci získali producenti Bruce Hendricks a Galen Walker. Natáčení by mělo...Read more »

Vyproštění 2 se začne natáčet na podzim 2021.

Vyproštění 2 se začne natáčet na podzim 2021.Read more »

8 minut z hororu The Dark Pictures: Little Hope. Pokračování...

8 minut z hororu The Dark Pictures: Little Hope. Pokračování Man of Medan by mělo vyjít na podzim pro PlayStation 4, Xbox One a PC.Read more »

Předplatné EA Access na Steam zamíří až na podzim

Předplatné EA Access na Steam zamíří až na podzimRead more »

Když se brouček probudil - laskavé vyprávění o podzimu a silném přátelství

Víte, co děla­jí svět­lu­š­ky když prší? Chcete poznat, jak voní pod­zim? Jakou bar­vu má Brouček rád? Veronika Kratochvílová je autor­kou úžas­né kni­hy Když se brou­ček pro­bu­dil a pokud si jí...Read more »

Tradiční český podzim- zvyky, říkadla, písničky

Podzim je barev­ně nej­krás­něj­ší roč­ní obdo­bí. Stromy se bar­ví růz­ný­mi barva­mi, postup­ně ztrá­cí své lis­ty. Příroda se chys­tá k zim­ní­mu spán­ku. Farmáři sklí­zí to, co na jaře zase­li a zasa­di­li. Ptáci...Read more »

Saláty ze Svatojánu

Také už vám dochá­zí inspi­ra­ce na to, co vařit? Ostatně, komu by se v létě chtě­lo stát a vařit před roz­pá­le­nou trou­bou, natož pak jíst těž­ká a hut­ná jíd­la? Není divu, že...Read more »

Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den

„Z tisí­ce okvět­ních líst­ků zís­ká­me jed­nu kap­ku vzác­né­ho ole­je. Éterické ole­je zachy­cu­jí něco jedi­neč­né­ho, co zasa­hu­je naše smys­ly na mno­ha úrov­ních. Harmonizují emo­ce, posi­lu­jí intu­i­ci a zlep­šu­jí zdra­ví. Éterické ole­je ovliv­ňu­jí...Read more »
Stránka načtena za 1,07253 s | počet dotazů: 192 | paměť: 33109 KB. | 04.08.2021 - 04:09:22