Kritiky.cz >

Wonder Woman - Ta, kterou stvořil psycholog William Moulton Marston.

Když se v roce 1941 obje­vil prv­ní komik­so­vý pří­běh o bojov­né a nezá­vis­lé Amazonce, svět se zmí­tal ve váleč­ném kon­flik­tu. Autorem komik­so­vé­ho pří­bě­hu byl psy­cho­log a scé­náris­ta William Moulton Marston. Vybavil báj­nou hrdin­ku... Read more »

Wonder Woman

Přinášíme 13. minu­to­vý film o fil­mu. Read more »

WONDER WOMAN – Official Trailer [HD]

Read more »
Stránka načtena za 2,53915 s | počet dotazů: 196 | paměť: 40795 KB. | 30.09.2023 - 23:58:22