Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Archa knih: Skutečná pravda se skrývá mezi řádky...

Archa knih od auto­ra Jana Tománka je sil­ným a neza­po­me­nu­tel­ným pří­bě­hem, kte­rý vás donu­tí zamys­let se nad svým dosa­vad­ním živo­tem. V člo­vě­ku pak poma­lu a jis­tě začí­na­jí hlo­dat myš­len­ky, co tam v hlou­bi...Read more »

Gran Turismo 7 se odkládá na rok 2022. Vývoj v Polyphony...

Gran Turismo 7 se odklá­dá na rok 2022. Vývoj v Polyphony Digital brz­dí pan­de­mie koro­na­vi­ru.Read more »

Blue Sky Studios definitivně zavírá krám. Důvod proč...

Blue Sky Studios defi­ni­tiv­ně zaví­rá krám. Důvod proč Disney stu­dio sto­jí­cí tře­ba za sérií Doba ledo­vá uza­vře­lo je finanč­ně nároč­ný pro­voz v době pan­de­mie kdy je vět­ši­na kin zavře­ná.Read more »

Outriders nakonec vyjde až v roce 2021. Third-person...

Outriders nako­nec vyjde až v roce 2021. Third-person stří­leč­ka od pol­ské­ho stu­dia People Can Fly (Painkiller, Gears of War, Bulletstorm, Fortnite) měla vyjít ješ­tě ten­to rok v pro­sin­ci ale to se...Read more »

Blizzard odkládá velkou expanzi Shadowlands do World of...

Blizzard odklá­dá vel­kou expan­zi Shadowlands do World of Wacraft. Důvodem jsou ztí­že­né pra­cov­ní pod­mín­ky v době pan­de­mie. Nové datum vydá­ní je 27. 10.Read more »

Jak se komponovala ikonická hudba v Mafia: Definitive Edition v...

Jak se kom­po­no­va­la iko­nic­ká hud­ba v Mafia: Definitive Edition v době pan­de­mieRead more »

Thor: Love and Thunder bude po vzoru seriálu Mandalorian...

Thor: Love and Thunder bude po vzo­ru seri­á­lu Mandalorian vyu­ží­vat tech­no­lo­gii vir­tu­ál­ních kulis Unreal Engine tak, aby se v době pan­de­mie sti­hl ter­mín pre­mi­é­ry. Produkce by měla začít v úno­ru roku 2022.Read more »

Akční mlátička No More Heroes 3 pro Nintendo Switch se z...

Akční mlá­tič­ka No More Heroes 3 pro Nintendo Switch se z důvo­du pan­de­mie odklá­dá na příští rokRead more »

Stronghold: Warlords se odkládá na 26. 1.2021. Vývojáři ze...

Stronghold: Warlords se odklá­dá na 26. 1.2021. Vývojáři ze stu­dia Firefly Studios v ofi­ci­ál­ním pro­hlá­še­ní uvá­dě­jí, že potře­bu­jí více času na dokon­če­ní. Podobně jako vět­ši­na her­ních stu­dií po celém svě­tě mají v době...Read more »

Střílečka Deathloop od Arkane Studios se odkládá na druhý...

Střílečka Deathloop od Arkane Studios se odklá­dá na dru­hý kvar­tál roku 2021. Vyjít měla už letos o Vánocích ale z důvo­du pan­de­mie se tak nesta­ne.Read more »

Halo Infinite se odkládá na rok 2021. 343 Industries ho...

Halo Infinite se odklá­dá na rok 2021. 343 Industries ho plá­no­va­li vydat na kon­ci roku ale z důvo­du obtíž­né­ho deve­lo­pin­gu za sou­čas­né pan­de­mie svůj nejam­bi­ci­óz­něj­ší pro­jekt v his­to­rii odklá­da­jí na příští rok.Read more »

Halo Infinite se odkládá na rok 2021 a Xbox Series X vyjde v...

Halo Infinite se odklá­dá na rok 2021 a Xbox Series X vyjde v lis­to­pa­du. 343 Industries svůj titul plá­no­va­li vydat na kon­ci roku ale z důvo­du obtíž­né­ho deve­lo­pin­gu za sou­čas­né pan­de­mie svůj...Read more »

Football Manager 2021 od studia Sports Interactive vyjde z...

Football Manager 2021 od stu­dia Sports Interactive vyjde z důvo­du pan­de­mie COVID-19 kon­cem letoš­ní­ho rokuRead more »
Stránka načtena za 1,27922 s | počet dotazů: 221 | paměť: 36546 KB. | 19.08.2022 - 22:24:36