Kritiky.cz >

Líbánky

Psychologický thriller Líbánky od Tiny Seskis je plný zvra­tů a postup­né­ho odkrý­vá­ní tem­ných tajem­stvích, jež měla být navždy pohřbe­na. Je to kni­ha, co vás doslo­va pohl­tí a nepus­tí, dokud nezjis­tí­te, jak... Read more »

Temné a kruté lži

Kniha s pří­znač­ným názvem „Temné a kru­té lži“ od Ginny Myers Sainové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Fragment, v sobě ukrý­vá spous­tu tajem­ství, drob­ných milo­srd­ných lží, nespou­ta­né magie a nad­při­ro­ze­né prv­ky, kte­ré tak tro­chu tuto... Read more »

15. prosince do GTA Online dorazí dosud nejvější expanze s...

15. pro­sin­ce do GTA Online dora­zí dosud nej­věj­ší expan­ze s názvem The Cayo Perico Heist. Aktualizace do hry při­dá ost­rov, kde síd­lí pro­slu­lý nar­ko­ba­ron, ponor­ky, nová vozi­dla, nové zbra­ně a nové roz­hla­so­vé... Read more »

Kouzelný ostrov - román o přátelství a nových začátcích

Hledáte pří­jem­né čte­ní na léto? Chcete si pře­číst zají­ma­vou, inspi­ra­tiv­ní kni­hu o přá­tel­ství, lás­ce i nových začát­cích? Brenda Bowenová je autor­kou novin­ky Kouzelný ost­rov, kte­rou vyda­la Grada Publishing od znač­kou Cosmopolis.... Read more »
Stránka načtena za 1,86864 s | počet dotazů: 187 | paměť: 40629 KB. | 01.10.2023 - 01:15:38