Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Diablo II: Resurrected bude poslední remaster. Došel...

Diablo II: Resurrected bude posled­ní remas­ter. Došel mate­ri­ál, kte­rý by mohl Blizzard omla­zo­vat, uve­dl vice­pre­zi­dent Allen Adham pro CNET. Dá se oče­ká­vat, že Blizzard do budouc­na při­jde s nový­mi znač­ka­mi.Read more »

AMD novými grafickými kartami RX 6000 s architekturou RDNA 2 a...

AMD nový­mi gra­fic­ký­mi kar­ta­mi RX 6000 s archi­tek­tu­rou RDNA 2 a pro­ce­so­ry Zen 3 kon­ku­ren­ci odpo­ví už 28. 10. Kvalitní mon­táž tepel­ných čer­pa­del Levná tepel­ná čer­pa­dla Tepelné čer­pa­dlo od Elcool s.r.o. Instalace...Read more »

Exkluzivní trailer na Tenet určený pro čínské publikum s...

Exkluzivní trai­ler na Tenet urče­ný pro čín­ské pub­li­kum s nový­mi zábě­ryRead more »

V posledním rozšíření pro strategii Frostpunk s názvem On...

V posled­ním roz­ší­ře­ní pro stra­te­gii Frostpunk s názvem On The Edge bude­te muset posta­vit tábor mimo met­ro­po­li a posta­rat se o sta­bil­ní doda­va­tel­ský řetě­zec. Dobrodružství jenž je zasa­ze­no do nové mra­zi­vé oblas­ti...Read more »
Stránka načtena za 1,41828 s | počet dotazů: 165 | paměť: 32740 KB. | 16.05.2022 - 17:03:47