Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Natáčení Evil Dead Rise odstartuje v druhé polovině...

Natáčení Evil Dead Rise odstar­tu­je v dru­hé polo­vi­ně letoš­ní­ho roku na Novém Zélandu, pro­zra­dil před­sta­vi­tel Ashe Williamse, Bruce Campbell.Read more »

Na nové hře Knights of the Old Republic může pracovat studio...

Na nové hře Knights of the Old Republic může pra­co­vat stu­dio Aspyr, kte­ré je čer­s­tvě sou­čás­tí Embracer Group. Americký vývo­jář sto­jí­cí za původ­ní­mi Star Wars: Knights of the Old...Read more »

GTA 6 by mělo mít inteligentnější NPC. Potvrzuje to patent,...

GTA 6 by mělo mít inte­li­gent­něj­ší NPC. Potvrzuje to patent, kte­rý si Take-Two v říj­nu loň­ské­ho roku dalo regis­tro­vat pro stu­dio Rockstar North. Pobočka se síd­lem v Edinburghu by měla pra­co­vat...Read more »

Autoři VR střílečky Blood & Truth pracují na novém...

Autoři VR stří­leč­ky Blood & Truth pra­cu­jí na novém titu­lu pro PS5. Na bliž­ší infor­ma­ce si musí­me počkat.Read more »

Do role Van Helsinga z divokého západu se vžijete ve zbrusu...

Do role Van Helsinga z divo­ké­ho zápa­du se vži­je­te ve zbru­su novém titu­lu Evil West od auto­rů série Shadow Warrior.Read more »

Herečka Aubrey Plaza si zahraje v dosud nepojmenovaném...

Herečka Aubrey Plaza si zahra­je v dosud nepo­jme­no­va­ném pro­jek­tu reži­sé­ra Guye Ritchieho. O novém sním­ku se ví jen to, že Jason Statham si zde střih­ne agen­ta MI6.Read more »

NBA 2K21 na novém Xbox Series X zabere přes 121,7 GB. Verze...

NBA 2K21 na novém Xbox Series X zabe­re přes 121,7 GB. Verze pro slab­ší S by moh­la být o tře­ti­nu men­ší.Read more »

Hráči na Novém Zélandu si už mohou vyzkoušet mobilní...

Hráči na Novém Zélandu si už mohou vyzkou­šet mobil­ní titul The Witcher: Monster SlayerRead more »

Do Sea of Thieves 9. 9. v novém updatu Blazing Sails zamíří...

Do Sea of Thieves 9. 9. v novém upda­tu Blazing Sails zamí­ří battle-royalRead more »

Unikly další informace o novém Call of Duty, tentokrát o...

Unikly dal­ší infor­ma­ce o novém Call of Duty, ten­to­krát o mul­tipla­ye­ru. Podle zná­mé­ho insi­de­ra TheGamingRevolution Call of Duty: Black Ops Cold War prý půso­bí, jako kdy­by Black Ops 2 a Black Ops...Read more »

V novém filmu režiséra Roberta Eggerse (Maják,...

V novém fil­mu reži­sé­ra Roberta Eggerse (Maják, Čarodějnice) Northman čaro­děj­ni­ci ztvár­ní zpě­vač­ka BjörkRead more »

Tvorba v novém Unreal Engine bude jednodušší než kdy jindy....

Tvorba v novém Unreal Engine bude jed­no­duš­ší než kdy jin­dy. Důkazem je video od vedou­cí­ho tech­nic­ké­ho uměl­ce v Epic Games Ryana Bruckse, kte­rý na svém kaná­lu na Youtube uká­zal v novém engi­nu...Read more »

Vítejte v novém světě, ve světě PlayStation 5

Vítejte v novém svě­tě, ve svě­tě PlayStation 5Read more »

Hraná Mulan poputuje na Disney+. Film za $200m (4 447 660 150...

Hraná Mulan popu­tu­je na Disney+. Film za $200m (4 447 660 150 Kč) dora­zí 4. září na služ­bu Disney+, kde bude stát $30 (667 Kč) a záro­veň půjde do vybra­ných kin v USA, Kanadě, Novém Zélandu, Číně...Read more »

FIFA 21 se může chlubit výhradní licencí na Inter Milán a...

FIFA 21 se může chlu­bit výhrad­ní licen­cí na Inter Milán a AC Milán. Oba milán­ské cel­ky budou v novém roč­ník zastou­pe­ni legen­da­mi Javier Zanetti (Inter Milán), Kakà a Andriy Shevchenko (AC Milán).Read more »

FIFA 21 se může chlubit výhradní licencí na Inter Milán a...

FIFA 21 se může chlu­bit výhrad­ní licen­cí na Inter Milán a AC Milán. Oba milán­ské cel­ky budou v novém roč­ník zastou­pe­ni legen­da­mi Javier Zanetti (Inter Milán), Kakà a Andriy Shevchenko (AC Milán).Read more »

Francouzský obchod v kamenné prodejně předčasně odhalil...

Francouzský obchod v kamen­né pro­dej­ně před­čas­ně odha­lil kra­bič­ku Gran Turisma 7 pro PS5 u kte­ré­ho se uvá­dí, že vyjde v pro­sin­ci. Není však zná­mo, v jaké roce. Vzhledem k tomu, co novém díle víme...Read more »

Mulan mít premiéru 21. 8.2020 nebude. Disney jedná o novém...

Mulan mít pre­mi­é­ru 21. 8.2020 nebu­de. Disney jed­ná o novém ter­mí­nu.Read more »

Herec Gael García Bernal si zahraje v novém filmu režiséra...

Herec Gael García Bernal si zahra­je v novém fil­mu reži­sé­ra M. Nighta Shyamalana (Šestý smy­sl, Znamení)Read more »

Grand Theft Auto: San Andreas převedeno do Unreal Engine 4. Za...

Grand Theft Auto: San Andreas pře­ve­de­no do Unreal Engine 4. Za pře­dě­láv­kou sto­jí tři nad­šen­ci ale jde bohu­žel jen o ukáz­ku, niko­liv o hra­tel­né San Andreas v novém kabát­ku.Read more »

Režiséři Joe a Anthony Russoovy (Avengers: Endgame, Avengers:...

Režiséři Joe a Anthony Russoovy (Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War) jsou výko­nem Toma Hollanda v jejich novém fil­mu Cherry nato­lik nad­še­ni, že si ho cení na Oscara.Read more »

Bouře přichází v novém filmečku Ghost of Thushima

Bouře při­chá­zí v novém fil­meč­ku Ghost of ThushimaRead more »

Bouře přichází v novém filmečku Ghost of Tsushima

Bouře při­chá­zí v novém fil­meč­ku Ghost of TsushimaRead more »
Stránka načtena za 1,85802 s | počet dotazů: 200 | paměť: 33577 KB. | 19.05.2022 - 20:21:18