Kritiky.cz >

911 Operator – Jaké to je být dispečerem tísňové linky?

V dneš­ní hře si spo­leč­ně vyzkou­ší­me, jaké to je být ope­rá­to­rem tís­ňo­vé lin­ky a už teď mi věř­te, že to není žád­ný „med“ ! Strategický simu­lá­tor s cel­kem dost detail­ně pro­pra­co­va­ný....Read more »

Supaplex – staňte se virem v počítači

Hry pro DOS pro­stře­dí měly kro­mě výbor­né hra­tel­nos­ti a pří­jem­né barev­nos­ti ješ­tě jed­nu obrov­skou výho­du. Velmi čas­to šlo o fan­tas­tic­ký nápad, kte­rý byl sice zařa­di­tel­ný do někte­ré z kla­sic­kých kate­go­rií her­ní­ho prů­mys­lu,...Read more »

Death Stranding dokázal celkově prodat více než 4 miliony...

Death Stranding dokázal celkově prodat více než 4 miliony kopií. Hra nedávno vyšla také na PC, kde prodala více než milion kopií. Pro nezávislé studio Kojima Productions jde o...Read more »

Křeslo kreativního ředitele Riot Games opouští Jason...

Křeslo kreativního ředitele Riot Games opouští Jason Killingsworth. Ten funkci zastával šest let a nyní se chce soustředit na své nezávislé nakladatelství knih.Read more »
Stránka načtena za 0,47581 s | počet dotazů: 163 | paměť: 30795 KB. | 10.05.2021 - 07:31:09
X