Kritiky.cz >

Letošní Battlefield se bude jmenovat pouze Battlefield,...

Letošní Battlefield se bude jme­no­vat pou­ze Battlefield, říká spo­leh­li­vý insi­der Tom Henderson. V pře­lo­mo­vé pří­bě­ho­vé kam­pa­ni si máme zvo­lit, zda chce­me hrát za Rusko nebo USA. Nebude chy­bět battle-royal režim... Read more »

Dragon Age 4 nebude live-service hra s multiplayer prvky. V...

Dragon Age 4 nebu­de live-service hra s mul­tipla­yer prv­ky. V BioWare údaj­ně změ­ni­li svou ini­ci­a­ti­vu na zákla­dě neú­spě­chu Anthem. Read more »

Apple chystá vlastní headset pro virtuální realitu. Od...

Apple chys­tá vlast­ní head­set pro vir­tu­ál­ní rea­li­tu. Od kon­ku­ren­ce se nebu­de odli­šo­vat jen cenou, ale také tím, že nebu­de vyža­do­vat při­po­je­ní k PC. Bloomberg dále uvá­dí, že Apple pro­stor pro... Read more »

Série Perfect Dark se po deseti letech vrací. Vývojáři ze...

Série Perfect Dark se po dese­ti letech vra­cí. Vývojáři ze stu­dia The Initiative spa­da­jí­cí pod Xbox Game Studios nám sli­bu­jí hru s fil­mo­vým náde­chem, kte­rá nebu­de jenom o stří­le­ní. Read more »

Cyberpunk 2077 zpočátku nebude podporovat ray-tracing na AMD....

Cyberpunk 2077 zpo­čát­ku nebu­de pod­po­ro­vat ray-tracing na AMD. Podpory se maji­te­lé gra­fic­kých karet od AMD dočka­jí v poz­děj­ší aktu­a­li­za­ci. Read more »

PlayStation 5 nebude podporovat rozlišení 1440p, společnost...

PlayStation 5 nebu­de pod­po­ro­vat roz­li­še­ní 1440p, spo­leč­nost BenQ při­tom roz­li­še­ní pro PS5 uvá­dě­la u svých moni­to­rů Read more »

Zklamání, remake Demon’s Souls nebude mít českou...

Zklamání, rema­ke Demon’s Souls nebu­de mít čes­kou loka­li­za­ci, důvod spe­ci­fi­ko­ván nebyl. Read more »

P.T. nebude možné stáhnout do PS5. Konami nepočítá se...

P.T. nebu­de mož­né stáh­nout do PS5. Konami nepo­čí­tá se zpět­nou kom­pa­ti­bi­li­tou hra­tel­né­ho tea­se­ru pohřbe­né­ho restar­tu série Silent Hill a nebu­de P.T. nabí­zet ani v PlayStation Store. Read more »

ZeniMax Online Studios chystá nový titul. Studio o 250 lidech...

ZeniMax Online Studios chys­tá nový titul. Studio o 250 lidech sto­jí­cí za The Elder Scrolls Online nabí­rá lidi na pozi­ce pro jejich novou hru, kte­rá nebu­de žád­ným pokra­čo­vá­ním The Elder... Read more »

Gran Turismo 7 bude technologickým pokrokem, největším v...

Gran Turismo 7 bude tech­no­lo­gic­kým pokro­kem, nej­vět­ším v his­to­rii Polyphony Digital. Exkluzivita pro PlayStation 5 sli­bu­je rych­lé načí­tá­ní díky SSD, 60 sním­ků za vte­ři­nu, 4K roz­li­še­ní s HDD s pod­po­rou tech­no­lo­gie ray-tracing. O zvuk... Read more »

V Mafia: Definitive Edition nebude chybět režim volná jízda,...

V Mafia: Definitive Edition nebu­de chy­bět režim vol­ná jíz­da, kte­rá bude skom­bi­no­vá­na s extrém­ní jízdou Read more »

Studio Insomniac Games prozradilo, že jejich chystaný titul...

Studio Insomniac Games pro­zra­di­lo, že jejich chys­ta­ný titul Marvel’s Spider-Man: Miles Morales se nebu­de pro­dá­vat fyzic­ky v kra­bič­ce a ulo­že­né pozi­ce z PS4 ver­ze se nepře­ne­sou na PS5 Read more »

CD Projekt konečně odhalil HW specifikace Cyberpunk 2077 a jak...

CD Projekt koneč­ně odha­lil HW spe­ci­fi­ka­ce Cyberpunk 2077 a jak se zdá, oče­ká­va­ná hra zase nebu­de tak nároč­ným titu­lem, jak jsme čeka­li. Read more »

Horizon Forbidden West nebude plně next-gen titulem, vyjde...

Horizon Forbidden West nebu­de plně next-gen titu­lem, vyjde totiž kro­mě PlayStation 5 také na PlayStation 4 Read more »

Xbox Series X u nás nakonec nebude stát avizovaných 12 999...

Xbox Series X u nás nako­nec nebu­de stát avi­zo­va­ných 12 999 Kč ale 13 499 Kč. Maloobchodní cena Xbox Series S v České Republice zůstá­vá na 7 999 Kč. Read more »

Cyberpunk 2077 nebude mít 200 GB, dementuje studio CD Projekt...

Cyberpunk 2077 nebu­de mít 200 GB, demen­tu­je stu­dio CD Projekt Red Read more »

Máme to černé na bílém, PS5 nebude kompatibilní s PS1, PS2...

Máme to čer­né na bílém, PS5 nebu­de kom­pa­ti­bil­ní s PS1, PS2 a PS3. Až do nedáv­na pano­va­la v hrá­čích jis­tá nadě­je, že si sta­ré kous­ky z minu­lých kon­zo­lí zahra­je­me i na PlayStation 5 ale fran­couz­ská... Read more »
Stránka načtena za 1,90911 s | počet dotazů: 215 | paměť: 40796 KB. | 28.09.2023 - 20:34:22