Kritiky.cz >

Natáčí se nový film Superžena

Tvůrci kome­die Casting na lás­ku zača­li loň­ský rok s natá­če­ním nové­ho celo­ve­čer­ní­ho fil­mu s názvem Superžena. Vizuálně netra­dič­ně poja­tý sní­mek ze sou­čas­nos­ti, kte­rý nará­ží na téma hle­dá­ní posta­ve­ní moder­ní ženy, sli­bu­je...Read more »
Stránka načtena za 1,33256 s | počet dotazů: 152 | paměť: 31839 KB. | 14.04.2021 - 19:10:30
X