Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Herec John Boyega by se rád viděl jako další James Bond...

Herec John Boyega by se rád viděl jako dal­ší James Bond ovšem v pří­pa­dě, pokud by se režie ujal Steve McQueen (12 let v řetě­zech), se kte­rým by násled­ně na plát­na...Read more »

Colin Firth si zahraje v akční zombie komedii New York Will...

Colin Firth si zahra­je v akč­ní zom­bie kome­dii New York Will Eat You Alive. K fil­mu jakož­to námět poslou­ži­la čín­ská komik­so­vá série Zombie Brother, kte­rý vyprá­ví pří­běh o měs­tě, ve kte­rém se...Read more »

Vzniká fanouškovský dabing do české hry Kingdom Come:...

Vzniká fanouš­kov­ský dabing do čes­ké hry Kingdom Come: Deliverance. Jedná se o pře­da­bo­vá­ní všech cut­scén a násled­né spo­je­ní v jeden film, kte­rý tvůr­ci umís­tí na Youtube.Read more »

Britský obchodní řetězec GAME na svých stránkách...

Britský obchod­ní řetě­zec GAME na svých strán­kách pro­zra­dil, že zít­ra 9. 9. máme oče­ká­vat pre­zen­ta­ci, na kte­ré Sony ozná­mí nové infor­ma­ce o PlayStation 5 ale násled­ně pří­spě­vek sma­zal.Read more »

Blíží se vydání Age of Empires 3 Definitive Edition?...

Blíží se vydá­ní Age of Empires 3 Definitive Edition? Nasvědčuje tomu ofi­ci­ál­ní Twitter účet stra­te­gic­ké hry, kte­rý zve­řej­nil obrá­zek s osmi iko­na­mi, ze kte­rých násled­ně dosta­ne­me slo­vo Gamescom, jehož digi­tál­ní...Read more »

Nadějná MOBA Paragon je zpět. Jmenuje se Predecessor a...

Nadějná MOBA Paragon je zpět. Jmenuje se Predecessor a uza­vře­ná alfa star­tu­je už 10. čer­ven­ce. Titul na kte­rým pra­cu­jí vývo­já­ří z Omega Studios vyjde zpo­čát­ku pou­ze na PC ale pokud bude ze stra­ny...Read more »
Stránka načtena za 1,66513 s | počet dotazů: 167 | paměť: 32810 KB. | 16.05.2022 - 18:20:52