Seriálové a filmové pecky na duben - Prima, COOL, MAX, LOVE

Prima Family datum čas film tvůr­ci a her­ci 03.04.2020 21:55 Poslední zúčto­vá­ní Brosnan P.,  Bautista D., MANN S., Stevenson R. 04.04.2020 14:50 Ranč nových začát­ků Busbyová  C., McGarry K., Crockerová A., CYMEK...Read more »

Končí nám prázdninový program. Co nás čeká posledního týden srpna v TV?

Prázdniny už jsou na kon­ci, příští týden začí­ná škol­ní týden a tele­vi­ze mění pro­gra­my v tele­vi­zi. Přecházíme od sla­bých (retro) fil­mů do kva­lit­ních. Tentokrát dopo­ru­ču­ji Tenkrát na zápa­dě, Hulka od Anga Lee...Read more »