Štítky: Mňam aneb Prima vařečka

Prima - 01.04.20180

Prima - 01.04.2018

Televizni pro­gram na 01.04.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Do tři­ce­ti minutNick žije oby­čej­ný život roz­vá­že­če piz­zy. Shodou okol­nos­tí je une­sen a při­nu­cen dvě­ma muži k vylou­pen...

Autor:
Prima - 31.03.20180

Prima - 31.03.2018

Televizni pro­gram na 31.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Víla Zuběnka -ST -W -HDDwayne Johnson je hoke­jis­ta, kte­rý rád v zápa­lu hry vyrá­ží spo­lu­hrá­čům zuby. A pro­to­že na vílu...

Autor:
Prima - 30.03.20180

Prima - 30.03.2018

Televizni pro­gram na 30.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex IV (7) -ST -W -HDTentokrát je okruh pode­zře­lých znač­ně širo­ký - zavraž­dě­ný tu zane­chal vdo­vu, syna a 48 m...

Autor:
Prima - 29.03.20180

Prima - 29.03.2018

Televizni pro­gram na 29.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Rosamunde PilcherHledání dár­ce kost­ní dře­ně pro syna při­vá­dí mla­dé­ho Američana až na skot­ský ven­kov. Nachází zde vzdá...

Autor:
Prima - 28.03.20180

Prima - 28.03.2018

Televizni pro­gram na 28.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex IV (4) -ST -W -HDZa odha­le­ní maso­vé­ho vra­ha mla­dých žen zapla­tí vídeň­ská kri­mi­nál­ka vyso­kou cenu... Němec...

Autor:
Prima - 27.03.20180

Prima - 27.03.2018

Televizni pro­gram na 27.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex IV (1) -ST -W -HDPsí hvězda vídeň­ské kri­mi­nál­ky „jde po krku“ nebez­peč­né­mu vra­ho­vi a únos­ci malé dív­ky......

Autor:
Prima - 26.03.20180

Prima - 26.03.2018

Televizni pro­gram na 26.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Přírodní vesmírEpizoda: Největší migra­ce zví­řat na svě­tě: A smrt je dopro­vá­zí Neskutečně pes­t­rý a někdy i divo­ký svět...

Autor:
Prima - 25.03.20180

Prima - 25.03.2018

Televizni pro­gram na 25.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Zprávy FTV Prima 25.03. 18:55 25.03. 19:25Krimi zprá­vy 25.03. 19:25 25.03. 19:40DivoškyZprávy z nej­za­jí­ma­věj­ších zábě...

Autor:
Prima - 24.03.20180

Prima - 24.03.2018

Televizni pro­gram na 24.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Policie v akciČtyři pří­pa­dy, čty­ři lid­ské osu­dy. Reální poli­cis­té, pří­pa­dy uka­zu­jí­cí sku­teč­ný život a volá­ní o pomoc ...

Autor:
Prima - 22.03.20180

Prima - 22.03.2018

Televizni pro­gram na 22.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex III (7) -ST -W -HDZkušený hyp­no­ti­zér vás doká­že uspat - tře­ba navždy... Německý kri­mi­nál­ní seri­ál (1996)....

Autor:
Prima - 21.03.20180

Prima - 21.03.2018

Televizni pro­gram na 21.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Odpolední zprá­vy 21.03. 16:35 21.03. 16:50Policie v akciČtyři pří­pa­dy, čty­ři lid­ské osu­dy. Reální poli­cis­té, pří­pa­dy ...

Autor:
Prima - 20.03.20180

Prima - 20.03.2018

Televizni pro­gram na 20.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex III (3) -ST -W -HDMedvěd může být živo­tu nebez­peč­ný - dokon­ce i jako vycpa­ný expo­nát v muzeu... Německý k...

Autor:
Prima - 19.03.20180

Prima - 19.03.2018

Televizni pro­gram na 19.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Přírodní vesmírNeskutečně pes­t­rý a někdy i divo­ký svět je všu­de kolem nás. Stačí se jen umět dívat a obje­vit krá­su dr...

Autor:
Prima - 18.03.20180

Prima - 18.03.2018

Televizni pro­gram na 18.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Teď vaří šéf!Tajemství doko­na­lých chu­tí! Tradiční i exo­tic­ké recep­ty v rukou sku­teč­né­ho mis­tra Zdeňka Pohlreicha! Vyu...

Autor:
Prima - 17.03.20180

Prima - 17.03.2018

Televizni pro­gram na 17.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Policie v akciČtyři pří­pa­dy, čty­ři lid­ské osu­dy. Reální poli­cis­té, pří­pa­dy uka­zu­jí­cí sku­teč­ný život a volá­ní o pomoc ...

Autor:
Prima - 16.03.20180

Prima - 16.03.2018

Televizni pro­gram na 16.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Rosamunde PilcherMajitel lon­dýn­ské­ho nakla­da­tel­ství se při náhod­ném setká­ní s jed­nou ven­kov­skou rodi­nou na prv­ní pohl...

Autor:
Prima - 14.03.20180

Prima - 14.03.2018

Televizni pro­gram na 14.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Rosamunde PilcherRozpad vlast­ní rodi­ny při­mě­je úspěš­nou mód­ní návr­hář­ku k roz­hod­nu­tí změ­nit svůj život. Snad jí odjez...

Autor:
Prima - 13.03.20180

Prima - 13.03.2018

Televizni pro­gram na 13.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krimi zprá­vy 13.03. 19:25 13.03. 19:40DivoškyZprávy z nej­za­jí­ma­věj­ších zábě­rů od vás! Díváte se, sle­du­je­te, natá­čí­te ...

Autor:
Prima - 12.03.20180

Prima - 12.03.2018

Televizni pro­gram na 12.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Přírodní vesmírNeskutečně pes­t­rý a někdy i divo­ký svět je všu­de kolem nás. Stačí se jen umět dívat a obje­vit krá­su dr...

Autor:
Prima - 11.03.20180

Prima - 11.03.2018

Televizni pro­gram na 11.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krimi zprá­vy 11.03. 19:25 11.03. 19:40DivoškyZprávy z nej­za­jí­ma­věj­ších zábě­rů od vás! Díváte se, sle­du­je­te, natá­čí­te ...

Autor:
Prima - 10.03.20180

Prima - 10.03.2018

Televizni pro­gram na 10.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Ano, šéfe!Jsme tu pro­to, abys­te v hos­po­dách nejed­li bla­fy! Uvádí Zdeněk Pohlreich 10.03. 13:15 10.03. 14:20Vraždy v M...

Autor:
Prima - 09.03.20180

Prima - 09.03.2018

Televizni pro­gram na 09.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Rosamunde PilcherŽivoty vdov­ce Geralda a uči­tel­ky Charlotty trp­ce pozna­me­na­ly těž­ké rány osu­du. Cesta ke spo­leč­né­mu š...

Autor:
Prima - 08.03.20180

Prima - 08.03.2018

Televizni pro­gram na 08.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Rosamunde PilcherDvě pří­tel­ky­ně pro­chá­ze­jí osu­do­vý­mi život­ní­mi zkouš­ka­mi. Zatímco man­žel­ství jed­né se roz­pa­dá, dru­há ...

Autor:
Prima - 07.03.20180

Prima - 07.03.2018

Televizni pro­gram na 07.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Komisař Rex II (1) -ST -W -HDKomisař Moser se pouš­tí po sto­pě výrob­ců dět­ské por­no­gra­fie... Německý kri­mi­nál­ní seri­ál...

Autor:
Prima - 06.03.20180

Prima - 06.03.2018

Televizni pro­gram na 06.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Doktor z horDoktor Martin Gruber se po čase vra­cí z Ameriky do své­ho rod­né­ho měs­ta. V pro­stře­dí krás­ných hor na něj č...

Autor:
Prima - 05.03.20180

Prima - 05.03.2018

Televizni pro­gram na 05.03.2018 na pro­gra­mech TV Prima.Prima Family
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Vraždy v MidsomeruŠéfinspektor Barnaby vyšet­řu­je tři vraž­dy, jež mají sou­vis­lost se slav­nou sklad­bou Rapsodie z Midso...

Autor: