Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Gameplay a nové informace z Age of Empires IV 10. dubna....

Gameplay a nové infor­ma­ce z Age of Empires IV 10. dub­na. Microsoft láká na spe­ci­ál­ní event urče­ný pro fanouš­ky série.Read more »

Studio Starbreeze je na tom už finančně lépe a hledá...

Studio Starbreeze je na tom už finanč­ně lépe a hle­dá vyda­va­te­le pro Payday 3. Titul by mohl vydat Microsoft v rám­ci Xbox Game Studios.Read more »

Bethesda a ZeniMax Media by v budoucnu mohli tvořit jednu...

Bethesda a ZeniMax Media by v budouc­nu moh­li tvo­řit jed­nu spo­leč­nost s názvem Vault. Microsoft o tom nahlas uva­žu­je v doku­men­tu zasla­ném pro­ti­mo­no­pol­ním regu­lač­ním orgá­nům Evropské unie, kte­ré do 5. 3. 2021 roz­hod­nou, zda Microsoft spolk­ne...Read more »

Microsoft obrací. Xbox Live Gold se nakonec zdražovat nebude....

Microsoft obra­cí. Xbox Live Gold se nako­nec zdra­žo­vat nebu­de. Předplatné se mělo po třech měsí­cích zdra­žit o €1 (26 Kč) a po půl roce o €5 (130 Kč), ale Microsoft se po vlně nespo­ko­je­ných hrá­čů roz­ho­dl, že...Read more »

Xbox ovladače jsou stále na baterky, protože Microsoft má...

Xbox ovla­da­če jsou stá­le na bater­ky, pro­to­že Microsoft má smlou­vu se spo­leč­nos­tí Duracell. Dle IGN to ale nemu­sí být hlav­ní důvod, jeli­kož Microsoft prý chce dát hrá­čům mož­nost vol­by.Read more »

Project xCloud na jaře 2021 zamíří na iOS a PC. Microsoft...

Project xCloud na jaře 2021 zamí­ří na iOS a PC. Microsoft chce stre­a­mo­vá­ním oslo­vit mili­ar­dy nových hrá­čů.Read more »

Česká historická strategie Nebuchadnezzar zasazená do...

Česká his­to­ric­ká stra­te­gie Nebuchadnezzar zasa­ze­ná do Mezopotámie od stu­dia Nepos Games vyjde 17. 2. 2021. Vedle Microsoft Windows dora­zí také na Linux.Read more »

Phil Spencer tvrdí, že PS5 je drahou investicí. Hlava...

Phil Spencer tvr­dí, že PS5 je dra­hou inves­ti­cí. Hlava spo­leč­nos­ti Xbox Phil Spencer pro špa­něl­ský maga­zín La Vanguardia pro­hlá­sil, že $500 za kon­zo­li PS5 a $70 za někte­ré titu­ly není...Read more »

Assassin’s Creed Valhalla oficiálně dosáhl zlatého...

Assassin’s Creed Valhalla ofi­ci­ál­ně dosá­hl zla­té­ho sta­vu. Titulu od Ubisoft Montreal tak už nic nebrá­ní, aby mohl 10. lis­to­pa­du na PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia a Microsoft...Read more »

Tajuplná poušť Algerian v příběhové ukázce Amnesia:...

Tajuplná poušť Algerian v pří­bě­ho­vé ukáz­ce Amnesia: Rebirth. Hra vychá­zí už 20. 10. na PlayStation 4 a Microsoft Windows (Steam, Epic Games Store).Read more »

Horor The Medium vyjde ještě tento rok. Stane se tak 10. 12....

Horor The Medium vyjde ješ­tě ten­to rok. Stane se tak 10. 12. letoš­ní­ho roku na Xbox Series X|S a Microsoft Windows (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store) a v den vydá­ní bude sou­čás­tí Xbox...Read more »

Us Dreamers. Power Your Dreams. Microsoft zveřejnil oficiální...

Us Dreamers. Power Your Dreams. Microsoft zve­řej­nil ofi­ci­ál­ní spot k next-gen kon­zo­lím Xbox Series X|S.Read more »

Microsoft vymyslel, jak docílí Xbox Game Pass na iOS a...

Microsoft vymys­lel, jak docí­lí Xbox Game Pass na iOS a obelstí tím Apple. Jelikož cuper­tin­ská spo­leč­nost vyža­du­je, aby kaž­dá z více než 150 her, kte­ré před­plat­né Xbox Game Pass obsa­hu­je měla...Read more »

Microsoft vymyslel, jak dostane Xbox Game Pass na iOS a obelstí...

Microsoft vymys­lel, jak dosta­ne Xbox Game Pass na iOS a obelstí tím Apple. Jelikož cuper­tin­ská spo­leč­nost vyža­du­je, aby kaž­dá z více než 150 her, kte­ré před­plat­né Xbox Game Pass obsa­hu­je měla...Read more »

Worms Rumble vyjdou v prosinci letošního roku. Pokud by jste...

Worms Rumble vyjdou v pro­sin­ci letoš­ní­ho roku. Pokud by jste si hru chtě­li vyzkou­šet ješ­tě před vydá­ním, stu­dio Team17 (Worms, Worms 2, Worms Armageddon) láká na ote­vře­nou betu, kte­rá bude...Read more »

Akční strategie John Wick Hex vyjde 4. 12. na Xbox One,...

Akční stra­te­gie John Wick Hex vyjde 4. 12. na Xbox One, Nintendo Switch a Steam. Hra je už něja­kou dobu dostup­ná na Epic Games Store pro Microsoft Windows a PlayStation 4.Read more »

Ve Farm Mechanic Simulator budeme opravovat zemědělské...

Ve Farm Mechanic Simulator bude­me opra­vo­vat země­děl­ské stro­je. Nejnovější simu­lá­tor od pol­ských Ultimate Games S.A (Ultimate Fishing Simulator) vyjde kon­cem příští­ho roku pro PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox...Read more »

Prince of Persia: Sands of Time Remake sice nijak neoslní, ale...

Prince of Persia: Sands of Time Remake sice nijak neo­sl­ní, ale Ubisoft ho pro­dá­vá za rela­tiv­ně dostup­nou cenu 1099 Kč. Jestli se rema­ke pove­dl se pře­svěd­čí­me už 21. 1.2021, kdy pře­dě­láv­ka...Read more »

Xbox Game Pass v říjnu obdrží hry Doom Eternal (od 1. 10....

Xbox Game Pass v říj­nu obdr­ží hry Doom Eternal (od 1. 10. pro kon­zo­le a Android), Forza Motorsport 7 (od 8. 10. pro kon­zo­le, Microsoft Windows a Android), Drake Hollow (od 1. 10. pro Microsoft Windows), Brutal Legend...Read more »

Christopher Weaver, zakladatel Bethesda Softworks: „Co...

Christopher Weaver, zakla­da­tel Bethesda Softworks: „Co Microsoft vlast­ní, to Sony nemů­že dostat. Ještě jsem nepo­tkal ředi­te­le, kte­rý by nechtěl akce­le­ro­vat pro­de­je své­ho poten­ci­ál­ní­ho pro­duk­tu. Microsoft bude urči­tě respek­to­vat 34...Read more »

V rámci 2020 Tokyo Game Show jsme dostali trailer na NieR...

V rám­ci 2020 Tokyo Game Show jsme dosta­li trai­ler na NieR Replicant, což rema­ke hry z roku 2010 a prequel k NieR: Automata. Titul od stu­dia Cavia pod Square Enix vyjde 23. 4.2021...Read more »

Amazon Luna je novou herní cloud službou, která půjde do...

Amazon Luna je novou her­ní cloud služ­bou, kte­rá půjde do boje s kon­ku­ren­ty Project xCloud od spo­leč­nos­ti Microsoft a Stadia od Google. Měsíční před­plat­né Luna+ bude stát $6 (139 Kč) a nabíd­ne hry...Read more »

Microsoft stále nemá dost a ještě by rád plně na svou...

Microsoft stá­le nemá dost a ješ­tě by rád plně na svou stra­nu zís­kal stu­dia Asobo Studio (A Plague Tale: Innocence, Microsoft Flight Simulator) a Dontnod (Life is Strange, Tell Me Why).Read more »

Observer: System Redux bude launch titulem pro novou generací...

Observer: System Redux bude launch titu­lem pro novou gene­ra­cí kon­zo­lí. Vylepšený titul z roku 2017 vyjde 12. 11. pro PlayStation 5 a 10. 11. pro Xbox Series X a Microsoft Windows (Steam) za cenu €22 (593 Kč).Read more »

PS4 verze Need For Speed: Hot Pursuit Remastered dostala v...

PS4 ver­ze Need For Speed: Hot Pursuit Remastered dosta­la v Jižní Koreji rating. Očekávaný ale neo­zná­me­ný remas­ter by měl ke kon­ci roku vyjít na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series...Read more »

Udělá studio Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas,...

Udělá stu­dio Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity, Grounded, South Park: The Stick of Truth, Avowed) v budouc­nu nový Fallout? Takovou otáz­ku si po akvi­zi­ci ze spo­leč­nos­ti Microsoft polo­ži­lo...Read more »

Časová exkluzivita JETT: The Far Shore pro PS5 hlásí odklad...

Časová exklu­zi­vi­ta JETT: The Far Shore pro PS5 hlá­sí odklad na rok 2021. Hra od stu­dií Superbrothers a Pine Scented Software je ve vývo­ji pro PlayStation 5, PlayStation 4 a Microsoft Windows.Read more »

Xbox Game Pass roste enormní rychlostí. Microsoft se nově...

Xbox Game Pass ros­te enorm­ní rych­los­tí. Microsoft se nově pochlu­bil, že si jejich před­plat­né nyní pla­tí více než 15 mili­o­nů uži­va­te­lů. To je o pět mili­o­nů více, než tomu bylo...Read more »

Budou Bethesda hry exkluzivní? To stále nevíme, jelikož se k...

Budou Bethesda hry exklu­ziv­ní? To stá­le neví­me, jeli­kož se k tomu Microsoft pří­mo nevy­já­d­řil ale ujis­til, že exklu­zi­vi­tu her bude posu­zo­vat jed­not­li­vě pří­pad od pří­pa­du a že budou vychá­zet na kon­zo­le...Read more »

Horor Twin Mirror od studia Dontnod (Life is Strange, Tell Me...

Horor Twin Mirror od stu­dia Dontnod (Life is Strange, Tell Me Why) vyjde 1. 12. letoš­ní­ho roku na PlayStation 4, Xbox One a Microsoft Windows (Epic Games Store).Read more »

Mafiánská strategie Empire of Sin k nám dorazí 1. prosince...

Mafiánská stra­te­gie Empire of Sin k nám dora­zí 1. pro­sin­ce ve ver­zích pro PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch a Microsoft Windows.Read more »

Kyberpunková záležitost Ghostrunner vyjde 27. října 2020 na...

Kyberpunková zále­ži­tost Ghostrunner vyjde 27. říj­na 2020 na PlayStation 4, Xbox One a Microsoft Windows (Steam), při­čemž už došlo ke spuš­tě­ní předob­jed­ná­vek.Read more »

Amnesia: Rebirth se odhaluje v nové ukázce s datumem vydání...

Amnesia: Rebirth se odha­lu­je v nové ukáz­ce s datu­mem vydá­ní 20. řij­na na Microsoft Windows (Steam, Epic Games Store, GOG Galaxy 2.0).Read more »

Gameplay trailer na adventuru Twin Mirror od studia Dontnod,...

Gameplay trai­ler na adven­tu­ru Twin Mirror od stu­dia Dontnod, kte­rá vyjde 1. pro­sin­ce na PlayStation 4, Xbox One a Microsoft Windows (Steam).Read more »

Halo 3: ODST se už 22. 9. podívá na Microsoft Windows

Halo 3: ODST se už 22. 9. podí­vá na Microsoft WindowsRead more »

Halo 3: ODST už 22. 9. z konzole dorazí i na Microsoft Windows...

Halo 3: ODST už 22. 9. z kon­zo­le dora­zí i na Microsoft Windows (Steam)Read more »

Ubisoft představil Riders Republic, který přípomíná...

Ubisoft před­sta­vil Riders Republic, kte­rý pří­po­mí­ná bláz­ni­věj­ší Steep. Nové MMO vychá­zí už 25. úno­ra na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Google Stadia a Microsoft Windows (Uplay).Read more »

Oblíbená 2D bojovka Scott Pilgrim vs. The World vyjde koncem...

Oblíbená 2D bojov­ka Scott Pilgrim vs. The World vyjde kon­cem roku v kom­plet­ní edi­ci na PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia a Microsoft Windows)Read more »

Ubisoft oznámil remake Prince of Persia: The Sands of Time z...

Ubisoft ozná­mil rema­ke Prince of Persia: The Sands of Time z roku 2003, kte­rý vyjde už 21. led­na na PlayStation 4, Xbox One a Microsoft Windows (Uplay, Epic Games Store).Read more »

Studio Ripstone oznamuje Poker Club. Hra nabídne turnaje až...

Studio Ripstone ozna­mu­je Poker Club. Hra nabíd­ne tur­na­je až pro 200 hrá­čů a pod­po­ru ray-tracingu. Titul vyjde na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch a Microsoft Windows.Read more »

Už oficiálně, na zítřejší digitální akci Gamescom...

Už ofi­ci­ál­ně, na zít­řej­ší digi­tál­ní akci Gamescom uvi­dí­me Age of Empires III: Definitive Edition. Mimo to Microsoft uká­že Wasteland 3 a Destiny 2: Beyond Light, kte­ré zamí­ří do před­plat­né­ho Xbox...Read more »

Známe datum vydání Yakuza: Like a Dragon. Chystané RPG od...

Známe datum vydá­ní Yakuza: Like a Dragon. Chystané RPG od spo­leč­nos­ti SEGA vyjde 13. 11. na PlayStation 4, Xbox One a Microsoft Windows (Steam). Vývojáři sli­bu­jí i vylep­še­ní pro Xbox Series X.Read more »

Crytek si kritiku vzal k srdci a remasterovanou verzi Crysis z...

Crytek si kri­ti­ku vzal k srd­ci a remaste­ro­va­nou ver­zi Crysis z roku 207 výraz­ně vylep­šil. Crysis Remastered vyjde 18. září 2020 na PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows (Epic Games Store).Read more »

Na Microsoft Windows a Xbox One vychází Battletoads....

Na Microsoft Windows a Xbox One vychá­zí Battletoads. Plošinovka se vra­cí dlou­hých 26 letech a je dostup­ná v před­plat­ném Xbox Game Pass.Read more »

Pizza Simulator od polského studia Gaming Factory S.A. se...

Pizza Simulator od pol­ské­ho stu­dia Gaming Factory S.A. se před­sta­vu­je v prv­ním trai­le­ru. Vyjít má v roce 2021 na PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch a Microsoft Windows (Steam).Read more »

Retro-futuristická verze Sovětského svazu ve střílečce...

Retro-futuristická ver­ze Sovětského sva­zu ve stří­leč­ce Atomic Heart. Vydání je naplá­no­vá­no na příští rok na Microsoft Windows a obě nové gene­ra­ce kon­zo­lí.Read more »

Právě vychází battle-royal Hyper Scape. Hned v první den je...

Právě vychá­zí battle-royal Hyper Scape. Hned v prv­ní den je dostup­ný battle-pass, kte­rý obsa­hu­je 100 tie­rů nové­ho obsa­hu a pod­po­ru­je cross-progression, mož­nost pře­jít z kon­zo­le na Microsoft Windows bez ztrá­ty ode­mknu­tých před­mě­tů....Read more »

Xbox 20/20 se ruší. Microsoft na ní měl každý měsíc...

Xbox 20/20 se ruší. Microsoft na ní měl kaž­dý měsíc před­sta­vit nové infor­ma­ce o kon­zo­li Xbox Series X, hrách, před­plat­ném Game Pass a nebo tře­ba služ­bě xCloud. Microsoft chce být ve...Read more »

Microsoft Store dostane nový vzhled. Obchod bude více než...

Microsoft Store dosta­ne nový vzhled. Obchod bude více než dva­krát rych­lej­ší než sou­čas­ná ver­ze. Nabídne pro­pra­co­va­něj­ší seznam přá­ní, snaz­ší nákup obsa­hu ze čtyř gene­ra­cí Xboxu a pře­hled­něj­ší fil­tro­vá­ní v rodi­čov­ské kon­t­ro­le....Read more »

Land of War - The Beginning je nová frist-person střílečka z...

Land of War - The Beginning je nová frist-person stří­leč­ka z obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky. Titul od pol­ské­ho stu­dia MS Games vyjde konec letoš­ní­ho roku na Microsoft Windows (Steam).Read more »
Stránka načtena za 1,66650 s | počet dotazů: 240 | paměť: 34508 KB. | 24.05.2022 - 07:50:13