Štítky: Mentalista

NOVA - 07.03.20180

NOVA - 07.03.2018

Televizni pro­gram na 07.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaV lese je nale­ze­na kost­ra dva­náct let pohře­šo­va­né­ho muže. Způsob vraž­dy odpo­ví­dá dvě­ma pří­pa­dům, ...

Autor:
NOVA - 06.03.20180

NOVA - 06.03.2018

Televizni pro­gram na 06.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Snídaně s Novou 06.03. 05:55 06.03. 08:40MentalistaTým je při­vo­lán k vraž­dě dvou stu­den­tů. Do úřa­du FBI násled­ně při­jde Gab...

Autor:
NOVA - 05.03.20180

NOVA - 05.03.2018

Televizni pro­gram na 05.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Televizní novinySportovní novi­ny, Počasí Pořad je opat­řen audi­o­de­skrip­cí (AD). 05.03. 19:30 05.03. 20:20SpecialistéPři lou...

Autor:
NOVA - 03.03.20180

NOVA - 03.03.2018

Televizni pro­gram na 03.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
MentalistaAgent Peterson hod­lá vyu­žít infor­ma­ce, kte­ré má o Abbottovi k tomu, aby zablo­ko­val jme­no­vá­ní jeho ženy do funk­ce ...

Autor:
NOVA - 02.03.20180

NOVA - 02.03.2018

Televizni pro­gram na 02.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za kro­kem V (5, 6)Frank a Carol hle­da­jí paní, kte­rá by jim vypo­moh­la v domác­nos­ti. Když při­jde k poho­vo­ru posled­ní ade...

Autor:
NOVA - 01.03.20180

NOVA - 01.03.2018

Televizni pro­gram na 01.03.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaGibbs dál pát­rá po člo­vě­ku, kte­rý vydí­ral agent­ku Leeovou, aby zís­kal Domino, vlád­ní manu­ál o voj...

Autor:
NOVA - 28.02.20180

NOVA - 28.02.2018

Televizni pro­gram na 28.02.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokemDaně je deva­te­náct a mys­lí, že je nača­se, aby se osa­mo­stat­ni­la. Nastěhuje se tedy do pod­nájmu ke spo­lu­žač­kám ...

Autor:
NOVA - 27.02.20180

NOVA - 27.02.2018

Televizni pro­gram na 27.02.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
MentalistaTým ten­to­krát vyšet­řu­je gang vede­ný Colem Fosterem, kte­rý kra­de luxus­ní auta a pro­dá­vá je za hra­ni­ce. Při posledn...

Autor:
NOVA - 26.02.20180

NOVA - 26.02.2018

Televizni pro­gram na 26.02.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Volejte Novu 26.02. 02:50 26.02. 03:30Kriminálka Las VegasPosádka auto­mo­bi­lu zaži­je šok, když jí při před­jíž­dě­ní auto­bu­su v...

Autor:
NOVA - 24.02.20180

NOVA - 24.02.2018

Televizni pro­gram na 24.02.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokemJT a jeho kama­rád Richie mají v plá­nu sba­lit na večer hol­ky a vyra­zit s nimi do kina. JT je v šoku, když zjis...

Autor:
NOVA - 23.02.20180

NOVA - 23.02.2018

Televizni pro­gram na 23.02.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaV rodin­ném domě je nale­zen umu­če­ný mrt­vý mari­ňák, desát­ník Brewers. Na bed­ně s nářa­dím se najdou ...

Autor:
NOVA - 22.02.20180

NOVA - 22.02.2018

Televizni pro­gram na 22.02.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaTři námoř­ní­ky vyho­dí z noč­ní­ho klu­bu. Jeden z nich se vra­cí pro zapo­me­nu­tou kre­dit­ku a zbý­va­jí­cí ...

Autor:
NOVA - 21.02.20180

NOVA - 21.02.2018

Televizni pro­gram na 21.02.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
MentalistaPatrick Jane a celý tým FBI hle­da­jí une­se­nou Grace Van Peltovou. Richard Haibach je však chyt­rý pro­tiv­ník, a když...

Autor:
NOVA - 20.02.20180

NOVA - 20.02.2018

Televizni pro­gram na 20.02.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Námořní vyšet­řo­va­cí službaNa leta­dlo­vé lodi, kde slou­ží Tony, údaj­ně sko­čí přes palu­bu poru­čík Evans. Ukáže se, že v době j...

Autor:
NOVA - 19.02.20180

NOVA - 19.02.2018

Televizni pro­gram na 19.02.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokemBrendan zjiš­ťu­je, že jeho base­ballo­vý hrdi­na není tako­vý borec, jak si mys­lel. Frank a JT obje­vu­jí, co všechn...

Autor:
NOVA - 17.02.20180

NOVA - 17.02.2018

Televizni pro­gram na 17.02.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
PráskNikdo neví o celebri­tách více než my! Vstupte s námi do živo­ta hvězd. Moderuje G. Partyšová 17.02. 02:10 17.02. 02:35M...

Autor:
NOVA - 16.02.20180

NOVA - 16.02.2018

Televizni pro­gram na 16.02.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Televizní novinySportovní novi­ny, Počasí Pořad je opat­řen audi­o­de­skrip­cí (AD). 16.02. 19:30 16.02. 20:20Hříšný tanec(Dirty...

Autor:
NOVA - 15.02.20180

NOVA - 15.02.2018

Televizni pro­gram na 15.02.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka MiamiDenisa je nale­ze­na mrt­vá a pří­či­nou smr­ti je otra­va lát­kou para­ly­zu­jí­cí ner­vy. Pachatelka je sice dopa­de­na,...

Autor:
NOVA - 14.02.20180

NOVA - 14.02.2018

Televizni pro­gram na 14.02.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka MiamiVe spr­še napad­ne roz­zu­ře­ný pes teni­so­vé­ho tre­né­ra Larryho Hoppera. Zatímco on utr­pí pou­ze leh­ké zra­ně­ní, sp...

Autor:
NOVA - 13.02.20180

NOVA - 13.02.2018

Televizni pro­gram na 13.02.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka MiamiPolicie nalé­zá už tře­tí bru­tál­ně zavraž­dě­nou dív­ku, ten­to­krát pro­sti­tut­ku Chelsea Bartlettovou. Je zatčen E...

Autor:
NOVA - 12.02.20180

NOVA - 12.02.2018

Televizni pro­gram na 12.02.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Krok za krokemAl a JT se sna­ží skrýt pro­máčk­nu­té ple­chy na Frankově vozi­dle. Carol a Frank navště­vu­jí lek­ce péče o novo­ro­ze...

Autor:
NOVA - 10.02.20180

NOVA - 10.02.2018

Televizni pro­gram na 10.02.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
MentalistaPatrick s Lisbonovou pře­mýš­lí, jak dál nalo­ží se sezna­mem sed­mi pode­zře­lých v pří­pa­du Rudého Johna. Tým dostá­vá n...

Autor:
NOVA - 09.02.20180

NOVA - 09.02.2018

Televizni pro­gram na 09.02.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka MiamiDvojice para­šu­tis­tů vysko­čí z leta­dla, jed­no­mu z nich, Kevinovi, se neo­te­vře padák. Při vyšet­řo­vá­ní vyjde n...

Autor:
NOVA - 08.02.20180

NOVA - 08.02.2018

Televizni pro­gram na 08.02.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Kriminálka MiamiV Miami je za záhad­ných okol­nos­tí zastře­len maji­tel úspěš­né IT spo­leč­nos­ti, mili­ar­dář Matthew Stone. Podezř...

Autor:
NOVA - 07.02.20180

NOVA - 07.02.2018

Televizni pro­gram na 07.02.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
Střepiny 07.02. 02:45 07.02. 03:20MentalistaDesátník Lucy Greenová je neda­le­ko kos­te­la nale­ze­na mrt­vá. Pracovala jako zdrav...

Autor:
NOVA - 06.02.20180

NOVA - 06.02.2018

Televizni pro­gram na 06.02.2018 na pro­gra­mech TV Nova.TV Nova
Název pro­gra­mu
Popis
Od
Do
MentalistaTentokrát Teresa a její lidé vyšet­řu­jí upá­le­ní boha­té dědič­ky. Ženu kdo­si upá­lil v jejím domě. Zdá se, že moti­vem...

Autor: