Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Black Panther: Wakanda nechť žije - svět vzdává poctu Chadwicku Bosemanovi

Režisér Ryan Coogler měl před sebou zdán­li­vě nemož­ný úkol. Po smr­ti Chadwicka Bosemana, před­sta­vi­te­le T’Chally/Black Panthera, kte­rá zasáh­la celý svět, musel během covi­do­vé­ho obdo­bí nato­čit film, kte­rý cit­li­vě nalo­ží s úmr­tím...Read more »

Marvel na D23: novinky a oznámení

Včera (10. 9.) se v kali­forn­ském Anaheimu kona­lo D23 Expo, po San Diego Comic Conu asi nej­vět­ší akce pro fil­mo­vé nad­šen­ce, naroz­díl od SDCC zamě­ře­né pou­ze na Disney. Hlavními byly již tra­dič­ně...Read more »

Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 %

Do kin při­chá­zí dru­há „sólov­ka“ letoš­ní­ho roku ze svě­ta Marvelu. A zřej­mě bude mít za úkol podob­nou malou revo­lu­ci, jako Black Panther. Režisér Destin Daniel Cretton nám ser­ví­ru­je film podob­ně...Read more »

Loki - Recenze - 90%

Pokud jste fanouš­ky mar­ve­lov­ských fil­mů a ješ­tě jste nevi­dě­li Lokiho nej­no­věj­ší seri­á­lo­vý počin, měli bys­te to rych­le napra­vit. Proč? Protože Kevin Feige, ředi­tel stu­dia Marvel, nám všem lhal. A v čem? Před...Read more »

The Falcon and the Winter Soldier - Recenze - 65%

Studio Marvel nám po sérii WandaVision při­ná­ší dal­ší kou­sek ze sklá­dan­ky 4. fáze MCU. A jak měl na sta­rost před­cho­zí seri­ál muž dohlí­že­jí­cí na spí­še žen­skou strán­ku, tak zde má na povel...Read more »

Black Widow - Recenze - 70%

Konečně máme v kinech pořád­nou pec­ku. Scarlett Johansson se koneč­ně vra­cí na plát­no ve své iko­nic­ké roli a navíc v sólo­fil­mu. Black Widow ali­as Nataša Romanova (ang­lic­ky Natasha Romanoff) utí­ká. Asi hned...Read more »

WandaVision - Recenze - 75%

WandaVision je seri­ál s díl­ny Marvel Studia a záro­veň tou­to mini­sé­rií načí­ná­me tzv. Fázi 4. Začínáme tak novou ságu hrdi­nů Marvelu po udá­los­tech způ­so­be­ných Thanosem. Wanda (Elizabeth Olsen) žije se svým man­že­lem Visionem...Read more »

Captain Marvel 2 se začne natáčet 31. 5. 2021.

Captain Marvel 2 se začne natá­čet 31. 5. 2021.Read more »

#139: Ghost Rider: Return of Vengeance

 Autorem článku je Daniel PaličkaScénář: Howard Mackie  Kresba: Javier Saltares Abychom si od pravidelné nálože recenzí na minisérie z DCčkovské iniciativy Future State trochu odpočinuli, je načase si aspoň na...Read more »

V Marvel Studios v těchto dnech probíhá výběrové řízení...

V Marvel Studios v těch­to dnech pro­bí­há výbě­ro­vé říze­ní na scé­náris­ty pro rebo­ot Fantastické čtyř­ky.Read more »

Záporákem v Captain Marvel 2 bude Zawe Ashton. Jakou postavu...

Záporákem v Captain Marvel 2 bude Zawe Ashton. Jakou posta­vu hereč­ka ztvár­ní se zatím neví.Read more »

Ředitel Marvel Studios Kevin Feige se nechal slyšet, že v...

Ředitel Marvel Studios Kevin Feige se nechal sly­šet, že v Marvel Studios mají aktu­ál­ně pro Marvel Cinematic Universe plá­ny až do roku 2027 včet­ně Avengers 5.Read more »

Ředitel Marvel Studios Kevin Feige nevyloučil, že Daredevil,...

Ředitel Marvel Studios Kevin Feige nevy­lou­čil, že Daredevil, The Punisher, Jessica Jones, Luke Cage a Iron Fist z Netflix seri­á­lů by v budouc­nu moh­li do Marvel Cinematic Universe zamí­řit. V tuto chví­li to...Read more »

Deadpool 3 zamíří do Marvel Cinematic Universe a definitivně...

Deadpool 3 zamí­ří do Marvel Cinematic Universe a defi­ni­tiv­ně bude mít rating R, potvr­dil ředi­tel Marvel Studios Kevin Feige.Read more »

Seriál WandaVision obdržel rating TV-PG (mládeži...

Seriál WandaVision obdr­žel rating TV-PG (mlá­de­ži nepří­stup­no do 10 let). Jedná se tak o pro­jekt s nej­niž­ším ratingem v his­to­rii Marvel Cinematic Universe.Read more »

Reboot Fantastické čtyřky zasazené do Marvel Cinematic...

Reboot Fantastické čtyř­ky zasa­ze­né do Marvel Cinematic Universe zre­ží­ru­je Jon Watts (Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Daleko od domo­va).Read more »

V Captain Marvel 2 si zahrají Iman Vellani a Teyonah Parris....

V Captain Marvel 2 si zahra­jí Iman Vellani a Teyonah Parris. Iman Vellani je mla­dá herec­ká debu­tant­ka, kte­rá v těch­to dnech natá­čí nový seri­ál Ms. Marvel, kde hra­je stej­no­jmen­nou posta­vu a Teyonah...Read more »

Samuel L. Jackson se coby Nick Fury a Ben Mendelsohn z Captain...

Samuel L. Jackson se coby Nick Fury a Ben Mendelsohn z Captain Marvel vrá­tí jako Skrull Talos v chys­ta­ném seri­á­lu Secret Invasion na Disney+.Read more »

První pohled na seriál Ms. Marvel

První pohled na seri­ál Ms. MarvelRead more »

Představitelka Kamaly Khan v jejím seriálu Ms. Marvel na...

Představitelka Kamaly Khan v jejím seri­á­lu Ms. Marvel na prv­ních fot­kách +2Read more »

Seriál Moon Knight pro Marvel Studios zrežíruje Mohamed Diab...

Seriál Moon Knight pro Marvel Studios zre­ží­ru­je Mohamed Diab (Eshtebak, 678).Read more »

Ve Spider-Man 3 by se mohli objevit Tobey Maguire a Andrew...

Ve Spider-Man 3 by se moh­li obje­vit Tobey Maguire a Andrew Garfield. Je to již něko­lik měsí­ců, kdy tahle bláz­ni­vá zprá­va oble­tě­la inter­net, nyní ale nabí­rá zno­vu na obrát­kách. Podle...Read more »

Ryan Reynolds měl s Marvel Studios podepsat mnoholetou smlouvu....

Ryan Reynolds měl s Marvel Studios pode­psat mno­ho­le­tou smlou­vu. Ta by pod­le zpráv ze ser­ve­ru ComicBook měla her­ci zaru­čit, že se obje­ví ve více než deví­ti fil­mech, kte­ré jsou sou­čás­tí...Read more »

Postavu Kamala Khan v jejím seriálu Ms. Marvel ztvární...

Postavu Kamala Khan v jejím seri­á­lu Ms. Marvel ztvár­ní hereč­ka hereč­ka Imon Vellani, kte­rá dosud nikde nehrá­laRead more »

Samuel L. Jackson se vrátí jako Nick Fury v blíže...

Samuel L. Jackson se vrá­tí jako Nick Fury v blí­že nespe­ci­fi­ko­va­né mini­sé­rii pro Disney+. Scénář k seri­á­lu, kte­rý bude sou­čás­tí Marvel Cinematic Universe napí­še Kyle Bradstreet (Mr. Robot).Read more »

Chris Hemsworth doufá, jako Thor bude v Marvel Cinematic...

Chris Hemsworth dou­fá, jako Thor bude v Marvel Cinematic Universe vystu­po­vat i po fil­mu Thor: Love and ThunderRead more »

Na pár epizodách seriálu Ms. Marvel se bude podílet také...

Na pár epi­zo­dách seri­á­lu Ms. Marvel se bude podí­let také dvo­ji­ce Adil El Arbi a Bilall Fallah (Mizerové navždy)Read more »

Ve 43 letech po čtyřletém boji s rakovinou tlustého střeva...

Ve 43 letech po čtyř­le­tém boji s rako­vi­nou tlus­té­ho stře­va zemřel herec a pro­du­cent Chadwick Boseman. Známý byl hlav­ně pro ztvár­ně­ní posta­vy Black Panther v Marvel Cinematic Universe. Boseman o své nemo­ci nemlu­vil veřej­ně.Read more »

#2125: Komiksový výběr Spider-Man 19: Ten druhý, 1. část

Komiksový výběr Spider-Man 19: Ten druhý, 1. částVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako čísla 1 a 2 série "Neighborhood Spider-Man", čísla 19 a...Read more »

#2124: Komiksový výběr Spider-Man 18: Poslední vzdor

Komiksový výběr Spider-Man 18: Poslední vzdorVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako čísla 7 až 12 série "Marvel Knights: Spider-Man" v nakladatelství Marvel. České...Read more »

#DP79: Spider-Man: The Kid Who Collects Spider-Man

Autorem článku je Daniel Palička.Původně jsem chtěl následující téma rozebrat ve speciálním videu, ale díky technickým komplikacím jsem se nakonec uchýlil k následující alternativě, tedy k článku. Nebude ovšem...Read more »

#2122: Komiksový výběr Spider-Man 17: Zrození Venoma

Komiksový výběr Spider-Man 17: Zrození VenomaVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako "Web of Spider-Man 1" a čísla 298 až 302 série "Amazing Spider-Man"...Read more »

#DP78: Giant-Size X-Men: Jean Grey and Emma Frost

Autorem recenze je Daniel Palička.Scénář: Jonathan HickmanKresba: Russell DautermanPosledních několik let se mohlo zdát, že X-Meni jsou na pokraji své existence. Marvel namísto nich neustále prosazoval Inhumans a významné...Read more »

#2120: Komiksový výběr Spider-Man 16: V kůži vetřelce

Komiksový výběr Spider-Man 16: V kůži vetřelceVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako čísla 252 až 259 série "Amazing Spider-Man" v nakladatelství Marvel. České...Read more »

#2117: Komiksový výběr Spider-Man 15: Počátek

Komiksový výběr Spider-Man 15: PočátekVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako "Amazing Fantasy 15", čísla 1 až 6 série "Amazing Spider-Man" a jako "Amazing...Read more »

#2116: Komiksový výběr Spider-Man 14: Dolů mezi mrtvé

Komiksový výběr Spider-Man 14: Dolů mezi mrtvéVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako čísla 1 až 6 série "Marvel Knights: Spider-Man" v nakladatelství Marvel....Read more »

#DP77: Immortal Hulk: Great Power

Autorem recenze je Daniel Palička.Scénář: Tom TaylorKresba: Jorge Molina Hulk zažívá asi jedno ze svých nejlepších období v komiksu vůbec. Od doby, co scénárista Al Ewing začal psát řadu "Immortal...Read more »

#2113: Komiksový výběr Spider-Man 13: Noir

Komiksový výběr Spider-Man 13: NoirVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako čísla 1 až 4 série "Spider-Man Noir" a jako čísla 1 až 4 série...Read more »

#2112: Komiksový výběr Spider-Man 12: Svatba

Komiksový výběr Spider-Man 12: SvatbaVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako čísla 290 až 292 série "The Amazing Spider-Man", "The Amazing Spider-Man Annual 21"...Read more »

#2109: Komiksový výběr Spider-Man 11: Pomsta Sinister Six

Komiksový výběr Spider-Man 11: Pomsta Sinister SixVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako čísla 18 až 23 série "Spider-Man" v nakladatelství Marvel. České vydání...Read more »

#2108: Komiksový výběr Spider-Man 10: Pavučina

Komiksový výběr Spider-Man 10: PavučinaVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako čísla 1 až 3 a 13 až 15 série "Spider-Man's Tangled Web" v...Read more »

#2100: Nejmocnější hrdinové Marvelu 90: Killraven

Nejmocnější hrdinové Marvelu 90: KillravenVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako čísla 18 až 19 série "Amazing Adventures" a jako čísla 1 až šest...Read more »

#2099: Nejmocnější hrdinové Marvelu 89: Invisible Woman

Nejmocnější hrdinové Marvelu 89: Invisible WomanVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako čísla 280 až 284 série "Fantastic Four" v nakladatelství Marvel. České vydání...Read more »

#2098: Nejmocnější hrdinové Marvelu 88: Cyclops

Nejmocnější hrdinové Marvelu 88: CyclopsVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 1 a 4 série "Marvel Icons: Cyclops" a jako "X-Men Origins: Cyclops"...Read more »

#2097: Nejmocnější hrdinové Marvelu 87: Ghost Rider (Robbie Reyes)

Nejmocnější hrdinové Marvelu 87: Ghost Rider (Robbie Reyes)Vydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 1 a 6 až 10 série "All-New Ghost Rider"...Read more »

#2096: Nejmocnější hrdinové Marvelu 86: Quicksilver

Nejmocnější hrdinové Marvelu 86: QuicksilverVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 11 až 13 série "Quicksilver", čísla 15 a 16 série "Heroes for...Read more »

#2094: Komiksový výběr Spider-Man 9: Padlé město

Komiksový výběr Spider-Man 9: Padlé městoVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 1 až 4 série "Spider-Man: Reign" v nakladatelství Marvel. České vydání...Read more »

#2093: Komiksový výběr Spider-Man 8: Mutantský faktor

Komiksový výběr Spider-Man 8: Mutantský faktorVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 15 až 17 série "Spider-Man", "X-Force 4" a jako čísla 48...Read more »

#2088: Komiksový výběr Spider-Man 7: S velkou mocí...

Komiksový výběr Spider-Man 7: S velkou mocí...Vydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 1 až 5 série "Spider-Man: With Great Power..." v nakladatelství...Read more »

#2087: Komiksový výběr Spider-Man 6: Smrt Jean DeWolffové

Komiksový výběr Spider-Man 6: Smrt Jean DeWolffovéVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 107 až 110 a 134 až 136 série "Peter Parker,...Read more »
Stránka načtena za 2,93562 s | počet dotazů: 306 | paměť: 40292 KB. | 08.12.2022 - 10:24:13