Kung Fu Panda - kdo že je ten Dračí bojovník

Když máte rádi ani­mo­va­né fil­my, když máte rádi fil­my o bojo­vých umě­ních a dozví­te se, že se chys­tá ani­mo­va­ný film o bojo­vých umě­ních, začne­te ská­kal rados­tí tak vyso­ko, že máte v ofi­ně kous­ky...Číst dál »

Kung Fu Panda 3 - 60 %

Po letech se vra­cí do čes­kých kin film se zví­ře­cím hrdi­nou, zná­mým bojov­ní­kem kung fu, pan­dou Po. V před­cho­zích dílech se ten­to neo­hro­že­ný hrdi­na pozvol­na pře­mě­ňu­je z nezná­mé pan­dy do mis­tra...Číst dál »

Kill Bill vol. 2 - recenze

Recenze 2. dílu fil­mu Kill BillČíst dál »

Kill Bill - Volume 1

Po šes­ti letech půstu se na fil­mo­vé plát­no vrá­til reži­sér Quentin Tarantino, ten­to­krát s fil­mem v asij­ském sty­lu.Číst dál »