Štítky: lidské tělo

0

Lidské tělo v kostce – tak jak jste ho předtím nikdy neviděli

Lidský život je napros­tý zázrak. Víte, že naše lid­ské tělo obsa­hu­je 206 kos­tí? Zajímá vás, jak fun­gu­je Golgiho apa­rát? Chcete se dozvě­dět, kte­ré jsou v těle nejdel­ší buň­ky? Víte, že kdy­bychom zapo­ji­li všech­ny ner­vo­vé buň­ky těla za sebe, měři­ly by 60 km? Encyklopedie Lidské tělo v kost­ce vám odpo­ví na mno­ho otá­zek. 

Autor: