Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Square Enix oznámilo Life is Strange: True Colors. Ve hře...

Square Enix ozná­mi­lo Life is Strange: True Colors. Ve hře bude­me hrát Alex Chen, kte­rá umí číst myš­len­ky. Na hře pra­cu­jí auto­ři Life is Strange: Before the Storm ze stu­dia...Read more »

Microsoft Store předčasně odhalil Tomb Raider: Definitive...

Microsoft Store před­čas­ně odha­lil Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy. Kolekce zahr­nu­je všech­ny tři díly ve 4K roz­li­še­ní za pod­po­ry HDR. Vyjde 17. břez­na letoš­ní­ho roku.Read more »

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 vyjde s českými titulky. 4....

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 vyjde s čes­ký­mi titul­ky. 4. 6. letoš­ní­ho roku pro PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One.Read more »

Nový Blade by se měl začít natáčet v druhé polovině...

Nový Blade by se měl začít natá­čet v dru­hé polo­vi­ně letoš­ní­ho roku.Read more »

George Clooney a Julia Roberts si zahrají hlavní role v...

George Clooney a Julia Roberts si zahra­jí hlav­ní role v roman­tic­ké kome­dii Ticket To Paradise. Pro Universal sní­mek zre­ží­ru­je Ol Parker (Báječný hotel Marigold, Teď a tady), scé­nář napsal Parker a Daniel Pipski....Read more »

Povedený soulslike titul Mortal Shell míří na next-gen...

Povedený soul­sli­ke titul Mortal Shell míří na next-gen kon­zo­le ve vylep­še­né ver­zi. Na PS5 a Xbox Series X pobě­ží ve 4K roz­li­še­ní při 60 sním­cích za sekun­du. Mortal Shell: Enhanced Edition...Read more »

Český PlayStation potvrzuje, Ratchet & Clank: Rift Apart...

Český PlayStation potvr­zu­je, Ratchet & Clank: Rift Apart vyjde pro PS5 s čes­ký­mi titul­ky. Hra vychá­zí 11. 6. letoš­ní­ho roku.Read more »

Střílečka Outriders vyjde 25. 2 v demo verzi. Plná verze od...

Střílečka Outriders vyjde 25. 2 v demo ver­zi. Plná ver­ze od auto­rů titu­lů jako Bulletstorm, Gears of War: Judgment a Painkiller dora­zí 1. 4. letoš­ní­ho roku na PC, PS5, PS4 a Xbox Series X|SRead more »

Chystá se film-noir thriller podle nezfilmovaného scénáře...

Chystá se film-noir thriller pod­le nezfil­mo­va­né­ho scé­ná­ře Lunatic at Large od Stanleyho Kubricka (Osvícení, Spartakus, Lolita). Práva na rea­li­za­ci zís­ka­li pro­du­cen­ti Bruce Hendricks a Galen Walker. Natáčení by mělo odstar­to­vat...Read more »

Ambiciózní MMO New World se už potřetí odkládá. Herní...

Ambiciózní MMO New World se už potře­tí odklá­dá. Herní divi­ze Amazon Game Studios nové datum vydá­ní sta­no­vi­la na 31. 8. letoš­ní­ho roku.Read more »

PS5 exkluzivita Ratchet & Clank: Rift Apart oficiálně...

PS5 exklu­zi­vi­ta Ratchet & Clank: Rift Apart ofi­ci­ál­ně vyjde 11. 6. letoš­ní­ho roku.Read more »

GTA V už prodalo 140 milionu kopií, z toho 20 milionu v tomto...

GTA V už pro­da­lo 140 mili­o­nu kopií, z toho 20 mili­o­nu v tom­to roce. Mezitím Rockstar Games při­pra­vu­jí next-gen ver­ze pro kon­zo­le PlayStation 5 a Xbox Series X|S, kte­ré vyjdou v dru­hé polo­vi­ně letoš­ní­ho roku.Read more »

Evil Genius 2: World Domination vyjde pro PC 30. března...

Evil Genius 2: World Domination vyjde pro PC 30. břez­na letoš­ní­ho roku.Read more »

The Woman in the Window dorazí na Netflix v první polovině...

The Woman in the Window dora­zí na Netflix v prv­ní polo­vi­ně letoš­ní­ho roku.Read more »

Střílečka Outriders se odkládá na 1. 4. letošního roku....

Střílečka Outriders se odklá­dá na 1. 4. letoš­ní­ho roku. Jako kom­pen­za­ce za dal­ší odklad vyjde 2. 2. 2021 pro všech­ny plat­for­my demo.Read more »

People Can Fly pracuje na nových AAA hrách pro Take-Two a...

People Can Fly pra­cu­je na nových AAA hrách pro Take-Two a Square Enix. Polské stu­dio je pode­psá­no pod znač­ka­mi jako Fortnite, Bulletstorm, Gears of War, Painkiller nebo Outriders, kte­ré mělo...Read more »

CD Projekt Red už podruhé ujistil investory a fanoušky, že k...

CD Projekt Red už podru­hé ujis­til inves­to­ry a fanouš­ky, že k dal­ší­mu odkla­du již nedo­jde. Nejočekávanější hra posled­ních let, by tak po sed­mi letech vývo­je měla sku­teč­ně spl­nit slí­be­né datum 10. pro­sin­ce letoš­ní­ho...Read more »

Exkluzivní Xbox střílečka CrossfireX od Remedy Entertainment...

Exkluzivní Xbox stří­leč­ka CrossfireX od Remedy Entertainment (Control, Alan Wake) a Smilegate Entertainment (Crossfire) se odklá­dá z kon­ce letoš­ní­ho roku na rok 2021.Read more »

Polský horor The Medium se odkládá z 10. prosince na 28....

Polský horor The Medium se odklá­dá z 10. pro­sin­ce na 28. led­na 2021. Polský Bloober Team tak uči­nil v návaz­nos­ti na to, že CD Projekt pře­su­nul svůj Cyberpunk 2077 z 28. lis­to­pa­du na 10. pro­sin­ce letoš­ní­ho...Read more »

FIFA 21 vyjde na PS5 a Xbox Series X|S už 4. prosince...

FIFA 21 vyjde na PS5 a Xbox Series X|S už 4. pro­sin­ce letoš­ní­ho rokuRead more »

Cyberpunk 2077 se i přes všechny sliby odkládá na 10....

Cyberpunk 2077 se i přes všech­ny sli­by odklá­dá na 10. pro­sin­ce letoš­ní­ho roku, tedy o 21 dníRead more »

Podívejte se na rozpis tzv. post launch obsahu do...

Podívejte se na roz­pis tzv. post launch obsa­hu do Assassin’s Creed Valhalla. Obsah zdar­ma by měl dora­zit ke kon­ci letoš­ní­ho roku.Read more »

Sniper Elite 4 na Nintendo Switch vyjde 17. 11. letošního roku

Sniper Elite 4 na Nintendo Switch vyjde 17. 11. letoš­ní­ho rokuRead more »

První trailer k dramatu Mank, které na Netflix dorazí už 4....

První trai­ler k dra­ma­tu Mank, kte­ré na Netflix dora­zí už 4. 12. letoš­ní­ho roku. Jde o jede­nác­tý sní­mek, kte­rý zre­ží­ro­val David Fincher.Read more »

Expanze Fallen God do SpellForce 3 vyjde 3. 11. letošního...

Expanze Fallen God do SpellForce 3 vyjde 3. 11. letoš­ní­ho roku ve ver­zi pro PCRead more »

Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) prozradil, že Doctor...

Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) pro­zra­dil, že Doctor Strange in the Multiverse of Madness se začne natá­čet kon­cem říj­na nebo začát­kem lis­to­pa­du letoš­ní­ho rokuRead more »

První pohled na remasterovaný Observer System Redux pro novou...

První pohled na remaste­ro­va­ný Observer System Redux pro novou gene­ra­ci kon­zo­lí a PC. Značně omla­ze­ný kyber­pun­ko­vý horor od pol­ské­ho Bloober Team (Observer, Blair Witch, Layers of Fear, The Medium) dora­zí...Read more »

Podmořský svět v Aquanox Deep Descent prozkoumáme už 16....

Podmořský svět v Aquanox Deep Descent pro­zkou­má­me už 16. říj­na letoš­ní­ho rokuRead more »

Early Access verze Baldur’s Gate 3 bude spuštěna 6. 10....

Early Access ver­ze Baldur’s Gate 3 bude spuš­tě­na 6. 10. letoš­ní­ho roku na plat­for­mách Steam, GOG Galaxy 2.0 a Google StadiaRead more »

Godfall od Counterplay Games je oficiálně dokončen. Hra...

Godfall od Counterplay Games je ofi­ci­ál­ně dokon­čen. Hra dosáh­la zla­té­ho sta­tu­su a nic nebrá­ní tomu, aby ambi­ci­óz­ní looter-shooter titul mohl 12. 11. letoš­ní­ho roku vyjít.Read more »

Horor Twin Mirror od studia Dontnod (Life is Strange, Tell Me...

Horor Twin Mirror od stu­dia Dontnod (Life is Strange, Tell Me Why) vyjde 1. 12. letoš­ní­ho roku na PlayStation 4, Xbox One a Microsoft Windows (Epic Games Store).Read more »

Nová Zelda je prý ještě daleko, místo toho Nintendo...

Nová Zelda je prý ješ­tě dale­ko, mís­to toho Nintendo ozná­mi­lo Hyrule Warriors: Age of Calamity, což je prequel posled­ní Zeldy, kte­rý se ode­hrá­vá 100 let před pří­bě­hem Breath of...Read more »

Služba EA Play na Steamu odstartuje 31. 8. letošního roku....

Služba EA Play na Steamu odstar­tu­je 31. 8. letoš­ní­ho roku. Měsíční před­plat­né k něko­li­ka desít­kám hrám se pro­dá­vá za $5 (109 Kč).Read more »

Dočkáme se vymodleného remaku Prince z Persie z roku 2008?...

Dočkáme se vymod­le­né­ho rema­ku Prince z Persie z roku 2008? Španělský obchod Max na svých strán­kách před pár hodi­na­mi nabí­zel dvě - jed­na pro PlayStation 4 a dru­há pro Nintendo Switcha s datem vydá­ní...Read more »

Mass Effect Trilogy Remaster už za necelé dva měsíce....

Mass Effect Trilogy Remaster už za nece­lé dva měsí­ce. Britský obchod GAME to potvr­zu­je na své účten­ce, jejíž pra­vost potvr­di­lo hned něko­lik zaměst­nan­ců. Pokud nejde o chy­bu, tak remas­te­ru celé...Read more »

Land of War - The Beginning je nová frist-person střílečka z...

Land of War - The Beginning je nová frist-person stří­leč­ka z obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky. Titul od pol­ské­ho stu­dia MS Games vyjde konec letoš­ní­ho roku na Microsoft Windows (Steam).Read more »

Studio People Can Fly (Painkiller, Gears of War, Bulletstorm)...

Studio People Can Fly (Painkiller, Gears of War, Bulletstorm) kro­mě toho, že pra­cu­je na stří­leč­ce Outriders, kte­rá vyjde kon­cem letoš­ní­ho roku, chys­tá akč­ní adven­tu­ru pro PlayStation 5, Xbox Series X...Read more »

Nejnovější herní trailer k RIDE 4 od studia Milestone Team....

Nejnovější her­ní trai­ler k RIDE 4 od stu­dia Milestone Team. Populární moto­cy­klo­vý simu­lá­tor vyjde 8. 10. letoš­ní­ho roku na PlayStation 4, Xbox One a Microsoft Windows.Read more »

V Exo One budeme v podobě létajícího talíře prozkoumávat...

V Exo One bude­me v podo­bě léta­jí­cí­ho talí­ře pro­zkou­má­vat růz­no­ro­dé pla­ne­ty za dopro­vo­du hud­by od Rhyse Lindsaye (Zombie Outbreak Simulator). Titul od jedi­né­ho vývo­já­ře ze stu­dia Exbleative vyjde ješ­tě během...Read more »

Psychologický horor The Medium od studia Bloober Team (Blair...

Psychologický horor The Medium od stu­dia Bloober Team (Blair Witch, Observer, Layers of Fear), kte­rý vyjde v pro­sin­ci letoš­ní­ho roku na Xbox Series X a Microsoft Windows.Read more »

Populární Overcooked! vyjde na konzolích PlayStation 5 a Xbox...

Populární Overcooked! vyjde na kon­zo­lích PlayStation 5 a Xbox Series X v kolek­ci Overcooked! All You Can Eat, kte­rá zahr­ne prv­ní a dru­hý díl a nabíd­ne více než 200 úrov­ní. Vyjde kon­cem letoš­ní­ho roku...Read more »

Farming Simulator 19 představuje alpské rozšíření Alpine...

Farming Simulator 19 před­sta­vu­je alp­ské roz­ší­ře­ní Alpine Farming Expansion, kte­ré se zamě­řu­je na skli­zeň trá­vy na nové mapě Erlengrat, kte­rá je inspi­ro­vá­na alp­ský­mi regi­o­ny ve Švýcarsku, Rakousku a již­ním Německu....Read more »

Dean Evans a Gabriela Salvatore, bývalí zaměstnanci Ubisoftu,...

Dean Evans a Gabriela Salvatore, býva­lí zaměst­nan­ci Ubisoftu, spo­leč­ně zaklá­da­jí v Torontu stu­dio Beans a tvr­dě pra­cu­jí na neo­hlá­še­né hře, kte­rou vydá Devolver Digital. Do kon­ce letoš­ní­ho roku chtě­jí v Beans při­jmout sedm...Read more »
Stránka načtena za 2,73044 s | počet dotazů: 295 | paměť: 35185 KB. | 12.08.2022 - 08:07:17