Štítky: Kristýna Podzimková

0

Kristýna Podzimková: Nejvíc mě zarazilo omezené uvažování pachatelů

Jaká je Vaše fil­mo­vá Iveta? Je to oby­čej­ná žen­ská, rodi­na je pro ni zá klad. Vede běž­ný všed­ní život – prá­ce, ná kup, veče­ře, prá­ce. A pak se na stán­cích obje­ví Metanol! Byla Vám tato role něčím blíz­ká? Od prv­ní­ho pře­čte­ní scé­ná­ře jsem ji měla pod kůží. Rozuměla jsem kaž­dé­mu slo­vu,...

Autor: