Kritiky.cz >

Krizové situace ve škole - Bezpečnostní problematika ve školní praxi

Kniha Krizové situ­a­ce ve ško­le by nemě­la chy­bět v knihov­ně peda­go­gů, a to jak těch, kte­ří pat­ří co do prá­ce mezi osvěd­če­né mata­do­ry, tak těch, kte­ří učit tepr­ve začí­na­jí nebo se...Read more »
Stránka načtena za 1,07542 s | počet dotazů: 154 | paměť: 27056 KB. | 04.03.2021 - 20:54:06