Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Death Stranding dokázal celkově prodat více než 4 miliony...

Death Stranding doká­zal cel­ko­vě pro­dat více než 4 mili­o­ny kopií. Hra nedáv­no vyšla také na PC, kde pro­da­la více než mili­on kopií. Pro nezá­vis­lé stu­dio Kojima Productions jde o úspěch.Read more »

K výročí 25 let americké a bristké pobočky PlayStation...

K výro­čí 25 let ame­ric­ké a brist­ké poboč­ky PlayStation vznik­ne doku­ment Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution, kte­rý bude mabo­vat his­to­rii toho­to her­ní­ho feno­mé­nu. Objevní se v něm vel­ká jmé­na jako...Read more »

Junji Ito, spisovatel japonských manga hororů v rámci...

Junji Ito, spi­so­va­tel japon­ských man­ga horo­rů v rám­ci Comic-Conu potvr­dil, že dis­ku­to­val s Hideo Kojimou o vzni­ku nové hry. Ito o ní pro­hlá­sil, že může jít o horor, o kte­rém mj. Kojima v posled­ní době hod­ně mlu­vil.Read more »

V Kojima Productions nepotvrdili ale ani nezavrhli možnost, že...

V Kojima Productions nepo­tvr­di­li ale ani neza­vrh­li mož­nost, že by se Death Stranding podí­val i na PlayStation 5. Technický ředi­tel v Kojima Productions řekl, že se v sou­čas­né době zamě­řu­jí na PC, ale...Read more »
Stránka načtena za 2,00238 s | počet dotazů: 189 | paměť: 34268 KB. | 02.07.2022 - 16:58:38