Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Hra s přesahem. Tvůrci Ghost of Tsushima Nate Foxe a Jason...

Hra s pře­sa­hem. Tvůrci Ghost of Tsushima Nate Foxe a Jason Connell ze Sucker Punch Productions byli vyzna­me­ná­ni za skvě­lou prá­ci v oblas­ti pro­pa­ga­ce ost­ro­va Cušima. Do budouc­na Sony chys­tá s měs­tem turis­tic­kou...Read more »

Ubisoft na Microsoft Store spustil netradiční prodej svých...

Ubisoft na Microsoft Store spus­til netra­dič­ní pro­dej svých her s hla­vou pra­se­te. Jde samo­zřej­mě o reklam­ní kam­paň na Watch Dogs: Legion, kte­ré vychá­zí už 29. říj­na.Read more »

Po půl roce first-person střílečka Disintegration vypne své...

Po půl roce first-person stří­leč­ka Disintegration vypne své ser­ve­ry. Hru, za kte­rou je zod­po­věd­ný Marcus Lehto (Halo), býva­lý kre­a­tiv­ní ředi­tel Bungie, hrá­lo v jed­nu chví­li nej­ví­ce 500 lidí a posled­ní dny se...Read more »

Exkluzvní VR počin Marvel’s Iron Man pro PlayStation...

Exkluzvní VR počin Marvel’s Iron Man pro PlayStation head­set bude mít 8-10 hodin dlou­ho kam­paň, nebu­de tedy žád­nou jed­no­hub­kou jak nazna­čo­va­ly před­cho­zí spe­ku­la­ceRead more »

Reklamní kampaň na The Last of Us Part II v Berlíně

Reklamní kam­paň na The Last of Us Part II v BerlíněRead more »
Stránka načtena za 1,94923 s | počet dotazů: 177 | paměť: 33022 KB. | 17.05.2022 - 09:53:59