Kritiky.cz >

Někdo klepe na dveře: Konec se blíží - nebo ne? - v napínavém Shyamalanově thrilleru

Skupina nesou­ro­dých cizin­ců drží rodi­nu jako rukojmí, aby zachrá­ni­la svět ve fil­mu Klepání na dve­ře, nej­no­věj­ším thrille­ru reži­sé­ra M. Night Shyamalana, kte­rý se v praž­ských kinech obje­ví od 2. úno­ra. Napínavý... Read more »

Matrix Resurrections (The Matrix Resurrections) – Recenze – 60 %

Původní Matrix z roku 1999 se stal jed­ním z nej­vliv­něj­ších fil­mů moder­ní kine­ma­to­gra­fie, při­šel do kin v době nej­vět­ší­ho roz­kvě­tu digi­tál­ních tech­no­lo­gií a ote­vřel dve­ře 21. sto­le­tí, éře počí­ta­čů a inter­ne­tu. Uchvátil teh­dy nejen svou... Read more »

Americký sniper

 Chris Kyle dostá­vá svou prv­ní zbraň v osmi letech a prv­ní­ho jele­na zastře­lí na lovu s otcem. Střelba na živý terč pro něj není ničím špat­ným. Otec ho vycho­vá­vá v duchu oso­bi­tých život­ních... Read more »

Hamilton - Muzikál, který najdete na Disney+.

Tento muzi­kál pojed­ná­vá o živo­tě Alexandera Hamiltona (Lin-Manuel Miranda), imi­gran­ta z Karibiku a jed­no­ho z otců zakla­da­te­lů USA a jeho setká­ní s dal­ší­mi legen­dár­ní­mi osob­nost­mi jako tře­ba George Washington (Christopher Jackson) či Thomas Jefferson (Daveed Diggs).... Read more »
Stránka načtena za 1,91819 s | počet dotazů: 191 | paměť: 40780 KB. | 01.10.2023 - 00:39:42