Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz >

Podivné dědictví

E poi lo chi­a­ma­ro­no il mag­ni­fi­co (Podivné dědictví)je film reži­sé­ra E. B. Cluchera z roku 1972. Název byl zvo­len pro­to, aby se vyu­ži­lo úspě­chu seri­á­lu Říkali mu Trinity... a ...říka­li mu...Read more »

Růžový panter

Růžový pan­ter je ame­ric­ká kome­die z roku 1963, kte­rou reží­ro­val Blake Edwards a dis­tri­bu­o­va­la spo­leč­nost United Artists. Scénář napsa­li Maurice Richlin a Blake Edwards. Jedná se o prv­ní díl série Růžový pan­ter. Jeho...Read more »

Hodný, zlý a ošklivý - poslední díl „dolarové“ trilogie

Tři pis­tol­ní­ci, nepřá­te­lé na život a na smrt, a kaž­dý zná část tajem­ství, bez něhož ti ostat­ní nikdy nena­jdou ukry­tý zla­tý poklad. Jako prv­ní se o něm dozví zabi­ják Sentenza zva­ný Krásnoočko...Read more »
Stránka načtena za 3,44186 s | počet dotazů: 177 | paměť: 32199 KB. | 02.12.2021 - 19:14:59