Štítky: Jóhann Jóhannsson

0

Jóhann Jóhannsson

Jóhann Jóhannsson (19. září 1969 Reykjavík, Island – 9. úno­ra 2018 Berlín) byl island­ský hudeb­ní skla­da­tel fil­mo­vé, tele­viz­ní, taneč­ní a diva­del­ní hud­by, kte­rý také vydá­val sólo alba od roku 2002. V roce 2016 pode­psal nahrá­va­cí smlou­vu se spo­leč­nos­tí Deutsche Grammophon, skr­ze kte­rou vydal své posled­ní album Orphée. Byl nomi­no­va­ný na Oscara za hud­bu, kte­rou slo­žil k fil­mům Teorie vše­ho a Sicario: Nájemný vrah. Za hud­bu k fil­mu Teorie vše­ho zís­kal Zlatý gló­bus. Detaily o člán­ku Jóhann Jóhannsson Jméno člán­ku: Jóhann Jóhannsson Autor: Přispěvatelé Wikipedie Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die. Datum posled­ní úpra­vy: 11. 02. 2018, 18:09 UTC Datum pře­vze­tí: 11. 02. 2018, 23:01 UTC Trvalý odkaz: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%B3hann_J%C3%B3hannsson&oldid=15846448 Hlavní...

Autor: