Noční běžec - film není jako laciná střílečka

Kamarádi Jimmy Conlon a Shawn Maguire už spo­lu lec­cos zaži­li a spo­ju­je je bouř­li­vý život v pod­svě­tí, kde si kaž­dý vybu­do­val svou pev­nou pozi­ci. Ale jak už to v přá­tel­ství bývá, jsou chví­le,...Číst dál »

Mělčiny (The Shallows) - 65 %

Nancy Adamsová je mla­dá stu­dent­ka medi­cí­ny, kte­rá zbož­ňu­je sur­fo­vá­ní. Při něm si totiž doká­že pro­čis­tit mysl a zapo­me­nout na rodin­nou tragé­dii. Vydává se tak s kama­rád­kou na výlet do míst, kde byla...Číst dál »

Non-Stop [80%]

Liam Neeson je pros­tě fra­jer. Uznávaný brit­ský herec byl v posled­ních letech pře­de­vším zno­vu obje­ven jako nový pro­to­typ akč­ní­ho hrdi­ny a mys­lím, že s tím nikdo nemá moc pro­blém. Charisma má ten­to...Číst dál »