Kritiky.cz >

Helsing, Mason: Můj otec byl MIB

Encyklopedický roz­měr kni­hy Můj otec byl MIB je jen jed­nou před­nos­tí. Další je fakt, že Jan van Helsing zpra­co­val infor­ma­ce ve spo­lu­prá­ci se synem muže, kte­rý prý pra­co­val jako...Read more »

„Karta se obrací,“ říká Jan van Helsing

Co tohle má být? Chce se vám čas­to nad strán­ka­mi této kni­hy říct? Je to tak syro­vá prav­da o svě­tě kolem nás, že ze strá­nek chví­le­mi odka­pá­vá hrůz­ný pot, jež...Read more »

Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní „milion“...

Kniha za mili­on mož­ná mate svým názvem. Ano, váš „mili­on“ může být coko­liv. Milion korun, vysně­ný dům, vysně­ný part­ner, spo­ko­je­nost a smys­lu­pl­nost živo­ta. „Milion“ tady ber­te vel­mi čas­to s nad­hle­dem a jako...Read more »