Štítky: J.J. Abrams

0

RECENZE: Overlord

   J.J. Abrams roz­hod­ně nepat­ří v Hollywoodu mezi žád­né zahál­ky. Nejznámější znač­ky, kte­ré má aktu­ál­ně pod pal­cem jsou Star Wars, Star Trek, Mission Impossible nebo Cloverfield. Zatím posled­ním celo­ve­čer­ním pří­spěv­kem Abramsovi pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti Bad Robot je sní­mek Overlord, kte­rý nespa­dá do žád­né roz­je­té fran­čí­zy a bere nás v něm do pek­la 2. svě­to­vé vál­ky tak, jak ji z hodin děje­pi­su roz­hod­ně nezná­me.    Příběh Overlord sle­du­je sku­pi­nu Spojeneckých vojá­ků, kte­ří mají být před vylo­dě­ním vojsk na plá­žích v Normandii vysa­ze­ni za...

Autor:
cloverfield5-xlarge0

Ulice Cloverfield 10 – Ponorková paranoia

Jedna míst­nost. Tři lidé. Hluboko pod zemí. Nelze utéct. Nebo spí­še – nikdo oprav­du nechce utéct.    Ulice Cloverfield 10 je mož­ná posta­po­ka­lyp­tic­ký film a mož­ná taky ne. Divák je po celou dobu držen v nejis­to­tě stej­ně jako Michelle (Mary Elizabeth Winstead), kte­rá prá­vě ujíž­dí nocí před svým pří­te­lem. Hrdinka, kte­rá vypa­dá jako Claire z Jurského svě­ta, a kte­rou prá­vě v jed­né z nej­lé­pe zachy­ce­ných bou­ra­ček vytla­čí ze sil­ni­ce pick-up. Probouzí se do noč­ní můry, při­vá­za­ná v prázd­né míst­nos­ti hlu­bo­ko pod zem­ským povr­chem....

Autor: