Kritiky.cz >

IVA PROCHÁZKOVÁ, scénáristka

Renomovaná spi­so­va­tel­ka pře­vá­že­ně knih pro děti a mlá­dež se naro­di­la v roce 1953 v rodi­ně spi­so­va­te­le Jana Procházky. V roce 1972 matu­ro­va­la na gym­ná­ziu, z poli­tic­kých důvo­dů však nemoh­la nepo­kra­čo­vat v dal­ším stu­diu. Pracovala tak...Read more »

Uzly a pomeranče

Třídílný záznam z novi­nář­ské kon­fe­ren­ce, kte­rá pro­běh­la ve stře­du 26. červ­na 2019 od 14:00.Read more »

Uzly a pomeranče - Spisovatelka Iva Procházková připravila pro svého manžela (Ivan Pokorný) scénář

V půvab­ném pod­hůří Lužických hor žije Darek (Tomáš Dalecký) se svým otcem a mlad­ší sestrou. Po smr­ti mat­ky se stá­vá pro své nej­bliž­ší vel­kou opo­rou a musí upřed­nost­nit povin­nos­ti před vlast­ní­mi sny...Read more »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com