Kritiky.cz >

Jak se komponovala ikonická hudba v Mafia: Definitive Edition v...

Jak se komponovala ikonická hudba v Mafia: Definitive Edition v době pandemieRead more »

Mariam Ahundová: Freddie Mercury - Utajený život

Na sklon­ku roku 2015 byla do češ­ti­ny popr­vé pře­lo­že­na kon­tro­verz­ní bio­gra­fie rus­ké novi­nář­ky a fanyn­ky Queen Mariam V. Ahundové. První strán­ky kni­hy žád­nou kon­tro­ver­zí ješ­tě neza­vá­ní – prv­ní kapi­to­la živo­to­pi­su...Read more »

Lynn Crosbieová: Kdes byla včera v noci – 85 %

My girl, my girl, don’t lie to me, Tell me whe­re did you sle­ep last night. In the pines, in the pines, Where the sun don’t ever shi­ne. O...Read more »

Pátrání po událostech zvěčněných ve známých písních

Pokud vám někdy vrta­lo hla­vou, jest­li má bala­da o postře­le­né Delii něja­ký reál­ný základ nebo jest­li slav­ný dům U Vycházejícího slun­ce oprav­du exis­to­val a co se za jeho zdmi vlast­ně ode­hrá­va­lo, je...Read more »

Přežijí jen milenci / Only Lovers Left Alive - 70%

Film, kte­rý nese v ori­gi­ná­le název Only lovers left Alive by mohl nein­for­mo­va­ný divák oče­ká­vat krás­né roman­tic­ké melod­ra­ma, kte­ré by se ode­hrá­va­lo u něja­ké­ho nád­her­ně azu­ro­vé­ho jeze­ra, všich­ni by byli uhla­ze­ní,...Read more »

V nitru Llewyna Davise / Inside Llewyn Davis - 85 %

Napsat recen­zi na jaký­ko­liv film brat­ří Coenů se zdá být jed­no­du­chou zále­ži­tos­tí, poně­vadž jejich sním­ky jsou tak obsáh­lé, že si v nich může­me najít spous­tu odbo­ček a názo­rů. Opak je prav­dou...Read more »
Stránka načtena za 2,30166 s | počet dotazů: 151 | paměť: 31751 KB. | 27.02.2021 - 08:01:22