Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Lovci pokladů se na Disney+ dočkají seriálu. Desetidílný...

Lovci pokla­dů se na Disney+ dočka­jí seri­á­lu. Desetidílný seri­ál bude pojed­ná­vat o 20letém lati­no­a­me­ri­ča­no­vi Jessu Moralesovi, kte­rý se s par­tou kama­rá­dů vydá na dob­ro­druž­ství své­ho živo­ta s cílem odkrýt tajem­nou rodin­nou his­to­rii...Read more »

Avatar sesazuje z trůnu Avengers: Endgame a stává se znovu...

Avatar sesa­zu­je z trů­nu Avengers: Endgame a stá­vá se zno­vu nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem v his­to­rii kine­ma­to­gra­fie. Po svém opě­tov­ném nasa­ze­ní do čín­ských kin sci-fi z roku 2009 po týd­nu utr­ži­lo dal­ších $8,9m (195 034 777 Kč), a vystří­da­lo tak Avengers:...Read more »

Avatar se ještě porve o titul nejvýdělečnějšího filmu v...

Avatar se ješ­tě por­ve o titul nej­vý­dě­leč­něj­ší­ho fil­mu v his­to­rii kine­ma­to­gra­fie. Tento titul nyní nále­ží Avengers: Endgame, kte­ré v kinech v roce 2018 cel­ko­vě utr­ži­lo $2,797,800,564 (61,836,708,614 Kč) a pře­ko­na­lo tak Avatar z roku 2010 s $2,790,439,092...Read more »

Trailer na reboot Mortal Kombat za první týden od uvedení...

Trailer na rebo­ot Mortal Kombat za prv­ní týden od uve­de­ní dosá­hl 116 mili­o­nu shléd­nu­tí a stal se tak nej­sle­do­va­něj­ším trai­le­rem s ozna­če­ním R v his­to­rii. Překonal fil­my Logan a Deadpool 2.Read more »

Detective Chinatown 3 za první den v čínských kinech...

Detective Chinatown 3 za prv­ní den v čín­ských kinech vydě­lal $163m (3 458 332 098 Kč), čímž pře­ko­nal dosa­vad­ní rekord Avengers: Endgame se $157m (3 331 031 530 Kč). Jde tak o nej­ú­spěš­něj­ší start za prv­ní den od uve­de­ní...Read more »

Ubisoft se neplánuje vrátit ke kořenům Assassin’s...

Ubisoft se neplá­nu­je vrá­tit ke koře­nům Assassin’s Creed. Přechod na RPG model fran­couz­ské spo­leč­nos­ti vyho­vu­je, což zna­čí i fakt, že Assassin’s Creed Valhalla zazna­me­nal nej­lep­ší start v his­to­rii fran­ší­zy.Read more »

Seriál WandaVision obdržel rating TV-PG (mládeži...

Seriál WandaVision obdr­žel rating TV-PG (mlá­de­ži nepří­stup­no do 10 let). Jedná se tak o pro­jekt s nej­niž­ším ratingem v his­to­rii Marvel Cinematic Universe.Read more »

Vizionář Elon Musk se dočká vlastního seriálu. Scénář k...

Vizionář Elon Musk se dočká vlast­ní­ho seri­á­lu. Scénář k šes­ti­díl­né mini­sé­rii pro HBO napí­še Doug Jung (Star Trek: Do nezná­ma). O pro­duk­ci se posta­rá herec, pro­du­cent, účin­ku­jí­cí, reži­sér a sce­náris­ta Channing Tatum...Read more »

Flying Wild Hog (Shadow Warrior) ve spolupráci s Focus Home...

Flying Wild Hog (Shadow Warrior) ve spo­lu­prá­ci s Focus Home vyví­jí dosud nejam­bi­ci­óz­něj­ší titul ve své his­to­rii. Polské stu­dio při­tom v sou­čas­né době pra­cu­je na Shadow Warrior 3, kte­rý vyjde v příš­tím...Read more »

Extrémně populárního battle-royal titulu Fall Guys: Ultimate...

Extrémně popu­lár­ní­ho battle-royal titu­lu Fall Guys: Ultimate Knockout se na plat­for­mě Steam už pro­da­lo nesku­teč­ných 7 mili­o­nů kopií. Aby toho neby­lo málo, na PS4 se hra sta­la nej­sta­ho­va­něj­ší hrou...Read more »

Halo Infinite se odkládá na rok 2021. 343 Industries ho...

Halo Infinite se odklá­dá na rok 2021. 343 Industries ho plá­no­va­li vydat na kon­ci roku ale z důvo­du obtíž­né­ho deve­lo­pin­gu za sou­čas­né pan­de­mie svůj nejam­bi­ci­óz­něj­ší pro­jekt v his­to­rii odklá­da­jí na příští rok.Read more »

Halo Infinite se odkládá na rok 2021 a Xbox Series X vyjde v...

Halo Infinite se odklá­dá na rok 2021 a Xbox Series X vyjde v lis­to­pa­du. 343 Industries svůj titul plá­no­va­li vydat na kon­ci roku ale z důvo­du obtíž­né­ho deve­lo­pin­gu za sou­čas­né pan­de­mie svůj...Read more »

Režisér a scénárista Josh Cooley (Toy Story 4) pro studio...

Režisér a scé­náris­ta Josh Cooley (Toy Story 4) pro stu­dio Universal napí­še a zre­ží­ru­je sní­mek Little Monsters. Film by měl být poctou pro kla­sic­ký Hollywood a pojed­ná­vat o his­to­rii výro­by fil­mů s mon­st­ry.Read more »
Stránka načtena za 2,02455 s | počet dotazů: 206 | paměť: 33282 KB. | 17.05.2022 - 09:03:16