Kritiky.cz >

Nový seriál představí Harryho Pottera v novém světle

Max, stre­a­mo­va­cí služ­ba z HBO a Discovery, ozná­mi­la ve stře­du večer, že nato­čí novou tele­viz­ní adap­ta­ci pod­le popu­lár­ních knih J. K. Rowlingové. V seri­á­lu uvi­dí­me nové her­ce v rolích Harryho a jeho přá­tel a bude­me... Read more »

LEGO novinky pro rok 2023

Jako kaž­dý rok, tak i dán­ské LEGO při­pra­vu­je pro fanouš­ky něko­lik novi­nek. Už do zave­de­ných sérií, Star Wars, Harry Potter, Technic a mno­ho dal­ších tema­tic­kých, se při­pra­vu­je mno­ho uni­kát­ních, pří­pad­ně i hod­ně... Read more »
Stránka načtena za 3,37549 s | počet dotazů: 179 | paměť: 40345 KB. | 28.09.2023 - 02:59:06