Kritiky.cz >

Štěstí

Film  reži­sé­ra Bohdana Slámy ŠTĚSTÍ je dojem­ným pří­bě­hem o křeh­kém vzta­hu dvou mla­dých lidí, jenž postup­ně pře­ros­te v oprav­do­vou lás­ku. Herecké obsa­ze­ní i atmo­sfé­ra fil­mu nava­zu­je na Slámův úspěš­ný debut Divoké vče­ly,... Read more »
Stránka načtena za 1,25566 s | počet dotazů: 181 | paměť: 40403 KB. | 01.10.2023 - 00:59:04