Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Režisér Cary Fukunaga (Temný případ, Jana Eyrová) natočí...

Režisér Cary Fukunaga (Temný pří­pad, Jana Eyrová) nato­čí fil­mo­vou adap­ta­ci komik­su Tokyo Ghost. Scénář napí­še tvůr­ce komik­su, Rick Remender. Snímek finanč­ně zaští­tí stu­dio Legendary.Read more »

Scénář k sólovému filmu postavy Zatanna ze stáje DC Comics...

Scénář k sólo­vé­mu fil­mu posta­vy Zatanna ze stá­je DC Comics napí­še Emerald Fennell (Na muš­ce, Nadějná mla­dá žena). Produkovat skr­ze svou spo­leč­nost Bad Robot bude J.J. Abrams (Monstrum, Star Trek,...Read more »

Hra s přesahem. Tvůrci Ghost of Tsushima Nate Foxe a Jason...

Hra s pře­sa­hem. Tvůrci Ghost of Tsushima Nate Foxe a Jason Connell ze Sucker Punch Productions byli vyzna­me­ná­ni za skvě­lou prá­ci v oblas­ti pro­pa­ga­ce ost­ro­va Cušima. Do budouc­na Sony chys­tá s měs­tem turis­tic­kou...Read more »

Polské studio CI Games odkládá Sniper Ghost Warrior Contracts...

Polské stu­dio CI Games odklá­dá Sniper Ghost Warrior Contracts 2 na dru­hé čtvrt­le­tí roku 2021.Read more »

Pokračování Ghost of Tsushima má pravděpodobně zelenou....

Pokračování Ghost of Tsushima má prav­dě­po­dob­ně zele­nou. Naznačuje to inze­rát na strán­kách stu­dia Sucker Punch Productions (Infamous), kte­rý nabí­zí pozi­ci com­bat desig­né­ra, kte­rý musí hrát Ghost of Tsushima, aby...Read more »

Výsledky PlayStation’s Game of the Year Awards 2020:...

Výsledky PlayStation’s Game of the Year Awards 2020: Nejlepší pří­běh 1. The Last of Us Part II... 2. Ghost of Tsushima 3. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 4. Final Fantasy...Read more »

Sucker Punch Productions zveřejnilo nádherné ilustrace...

Sucker Punch Productions zve­řej­ni­lo nád­her­né ilu­stra­ce feu­dál­ní­ho Japonska z Ghost of TsushimaRead more »

Sci-fi od otce série BioShock je v pokročilé fázi vývoje....

Sci-fi od otce série BioShock je v pokro­či­lé fázi vývo­je. Nasvědčuje tomu nej­no­věj­ší pra­co­vá­ní inze­rát stu­dia Ghost Story Games kte­rý uvá­dí, že jde o pohl­cu­jí­cí sci-fi RPG, kte­ré je v pokro­či­lé fázi...Read more »

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 představuje odstřel na 1506...

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 před­sta­vu­je odstřel na 1506 met­růRead more »

The Last of Us Part II je nejvíce dohrávanou PS4 exkluzivitou....

The Last of Us Part II je nej­ví­ce dohrá­va­nou PS4 exklu­zi­vi­tou. Celkem si dob­ro­druž­ství s Ellie a Joelem od Naughty Dog zahrá­lo 58% maji­te­lů hry. Seznam nej­ví­ce dohrá­va­ných PS4 exklu­zi­vit: Final...Read more »

PS4 exkluzivity Ghost of Tsushima se za měsíc červenec...

PS4 exklu­zi­vi­ty Ghost of Tsushima se za měsíc čer­ve­nec digi­tál­ně pro­da­lo 1,9 mili­o­nu kusůRead more »

PlayStation informuje, že Ghost of Tsushima je v Japonsku...

PlayStation infor­mu­je, že Ghost of Tsushima je v Japonsku bez­na­děj­ně vypro­da­ný. Momentálně má na kon­tě asi 2 mili­o­ny pro­da­ných fyzic­kých kopií celo­svě­to­vě.Read more »

Na službu GeForce Now zamířil Death Stranding (Steam a Epic),...

Na služ­bu GeForce Now zamí­řil Death Stranding (Steam a Epic), Hyper Scape (Uplay), Enter the Gungeon (Epic), Far Cry Primal (Epic), Metin2, Surviving Mars (Epic), Totally Accurate Battle Simulator (Epic),...Read more »

Koncepty hrdiny Abela a jeho nepřátel z ukončeného projektu...

Koncepty hrdi­ny Abela a jeho nepřá­tel z ukon­če­né­ho pro­jek­tu Prophecy, na kte­rém děla­lo stu­dio Sucker Punch Productions (Ghost of Tsushima, Infamous) +5Read more »

Pestrobarevné screenshoty z Ghost of Thushima

Pestrobarevné scre­en­sho­ty z Ghost of Thushima +15Read more »

Prozkoumávání světa v krátkém trailer na Ghost of...

Prozkoumávání svě­ta v krát­kém trai­ler na Ghost of Tsushima, kte­rá se už dnes dosta­la na pul­ty obcho­dů a digi­tál­ní­ho pro­de­jeRead more »

Kurosawa mód, nebo-li černobílý mód v Ghost of Thushima je...

Kurosawa mód, nebo-li čer­no­bí­lý mód v Ghost of Thushima je tako­vá pocta legen­dár­ním samu­raj­ským fil­mům, uvá­dí Studio Sucker Punch.Read more »

11 her od Ubisoftu dokázalo překonat hranici 10 milionů...

11 her od Ubisoftu doká­za­lo pře­ko­nat hra­ni­ci 10 mili­o­nů pro­da­ných kusů u sou­čas­né gene­ra­ce. Konkrétně Assassin’s Creed Unity, Origins a Odyssey, Far Cry 4 a 5, prv­ní a dru­hé Watch Dogs, Rainbow Six...Read more »

Recenze na Ghost of Thushima budou k přečtení už 14....

Recenze na Ghost of Thushima budou k pře­čte­ní už 14. čer­ven­ce od 16:00 kdy padá embar­go. Titul pro šir­ší veřej­nost vyjde 17. čer­ven­ce.Read more »

Bouře přichází v novém filmečku Ghost of Thushima

Bouře při­chá­zí v novém fil­meč­ku Ghost of ThushimaRead more »

Odhaleno bylo i úvodní menu Ghost of Tsushima

Odhaleno bylo i úvod­ní menu Ghost of TsushimaRead more »

Bouře přichází v novém filmečku Ghost of Tsushima

Bouře při­chá­zí v novém fil­meč­ku Ghost of TsushimaRead more »

Artworky Ghost of Thushima

Artworky Ghost of ThushimaRead more »
Stránka načtena za 2,19231 s | počet dotazů: 199 | paměť: 33642 KB. | 19.05.2022 - 21:10:10