Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Scénář k sólovému filmu hrdiny Static Shocka z komiksů od...

Scénář k sólo­vé­mu fil­mu hrdi­ny Static Shocka z komik­sů od DC napí­še Randy McKinnon (Safety).Read more »

Otce Flashe v jeho sólovém filmu si zahraje Henry Allen,...

Otce Flashe v jeho sólo­vém fil­mu si zahra­je Henry Allen, kte­rý v roli Billyho Crudupa nahra­dí Rona Livingstona.Read more »

Pierce Brosnan byl obsazen do filmu Black Adam. Herec ztvární...

Pierce Brosnan byl obsa­zen do fil­mu Black Adam. Herec ztvár­ní posta­vu Doctora Fatea.Read more »

Black Widow nakonec 9. 7. 2021 zamíří souběžně do kin a na...

Black Widow nako­nec 9. 7. 2021 zamí­ří sou­běž­ně do kin a na Disney+, kde bude ke shléd­nu­tí za $30 (655 Kč). Původně byla pre­mi­é­ra fil­mu sta­no­ve­ná na 7. 5. 2021.Read more »

Colin Trevorrow pro StudioCanal natočí snímek War Magician z...

Colin Trevorrow pro StudioCanal nato­čí sní­mek War Magician z 2. svě­to­vé vál­ky. Hlavní roli ztvár­ní Benedict Cumberbatch. Scénář vzejde z kniž­ní před­lo­hy od Davida Fishera, pod­le kte­ré ho napí­še Nicholas Mariani. Cumberbatch...Read more »

Hugh Grant a Sophia Lillis byli obsazení do filmové adaptace...

Hugh Grant a Sophia Lillis byli obsa­ze­ní do fil­mo­vé adap­ta­ce Dungeons and Dragons. Grant by se měl ve fil­mu obje­vit coby úhlav­ní zápo­rák.Read more »

Keanu Reeves údajně obdržel nabídku na roli postavy Kraven...

Keanu Reeves údaj­ně obdr­žel nabíd­ku na roli posta­vy Kraven the Hunter v jeho chys­ta­ném sólo­vém fil­mu od Sony Pictures.Read more »

Herec Viggo Mortensen prozradil, že je součástí noir filmu v...

Herec Viggo Mortensen pro­zra­dil, že je sou­čás­tí noir fil­mu v režii Davida Cronenberga (Moucha).Read more »

Herec Viggo Mortensen prozradil, že je součástí nového noir...

Herec Viggo Mortensen pro­zra­dil, že je sou­čás­tí nové­ho noir fil­mu v režii Davida Cronenberga (Moucha).Read more »

Režisér Guy Ritchie a herec Josh Hartnett opět spojí síly....

Režisér Guy Ritchie a herec Josh Hartnett opět spo­jí síly. Ritchie (Sherlock Holmes, Sbal pra­chy a vypad­ni) si Hartnetta totiž vybral pro svůj nový sní­mek s názvem Five Eyes a po stá­le nevy­da­ném fil­mu...Read more »

Herečka Anna Paquin byla obsazená do sportovního drama...

Herečka Anna Paquin byla obsa­ze­ná do spor­tov­ní­ho dra­ma American Underdog: The Kurt Warner Story. Paquin ve fil­mu ztvár­ní ženu hrá­če Kurta Warnera, Brendu Warnerovou.Read more »

Režisér Andy Siara (Palm Springs) pro Apple TV+ natočí...

Režisér Andy Siara (Palm Springs) pro Apple TV+ nato­čí sci-fi. Kromě něj se budou na sním­ku podí­let také Ben Stiller (Walter Mitty a jeho taj­ný život) a Noah Hawley (Star Trek...Read more »

Mladší verzi Natashy Romanoffové ve filmu Black Widow...

Mladší ver­zi Natashy Romanoffové ve fil­mu Black Widow ztvár­ní Ever Anderson, dce­ra hereč­ky Milly Jovovich.Read more »

Ve Spider-Man: Paralelní světy 2 se definitivně objeví i...

Ve Spider-Man: Paralelní svě­ty 2 se defi­ni­tiv­ně obje­ví i Miguel O´Hary coby Spider-Man 2099. Fakt, že se dal­ší ver­ze Spider-Mana v pokra­čo­vá­ní obje­ví byl už potvr­zen v poti­tul­ko­vé scé­ně prv­ní­ho fil­mu, kde...Read more »

Nové fotky z filmu Uncharted podle stejnojmenné herní série

Nové fot­ky z fil­mu Uncharted pod­le stej­no­jmen­né her­ní sérieRead more »

Režisér Steven Soderbergh chystá film o globální pandemii....

Režisér Steven Soderbergh chys­tá film o glo­bál­ní pan­de­mii. Dle jeho slov nemá jít o pří­mé pokra­čo­vá­ní jeho fil­mu Nákaza z roku 2011.Read more »

V Thor: Love and Thunder by si zcela jistě měla zahrát také...

V Thor: Love and Thunder by si zce­la jis­tě měla zahrát také Pom Klementieff, kte­rá byla coby hrdin­ka Mantis čer­s­tvě spat­ře­na na natá­če­ní fil­mu v Austrálii.Read more »

Snímek Furiosa, který bude prequelem k filmu Šílený Max:...

Snímek Furiosa, kte­rý bude preque­lem k fil­mu Šílený Max: Zběsilá ces­ta dora­zí do kin 23. 6. 2023.Read more »

Mark Ruffalo a Tim Roth byli oficiálně obsazení do seriálu...

Mark Ruffalo a Tim Roth byli ofi­ci­ál­ně obsa­ze­ní do seri­á­lu She-Hulk na Disney+. Mark Ruffalo ztvár­ní posta­vu Hulka a Tim Roth zase zápo­rá­ka Abominationa z fil­mu Neuvěřitelný Hulk.Read more »

Herecké obsazení filmu Shang-Chi and the Legend of the Ten...

Herecké obsa­ze­ní fil­mu Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.Read more »

Chris Pratt byl obsazen do hlavní role v komedii The Black...

Chris Pratt byl obsa­zen do hlav­ní role v kome­dii The Black Belt. Pratt si pod­le scé­ná­ře, kte­rý napí­še Randall Green ve fil­mu zahra­je mis­tra bojo­vých umě­ní.Read more »

Herec Neil Patrick Harris doplnil Nicolase Cage a Pedra Pascala...

Herec Neil Patrick Harris dopl­nil Nicolase Cage a Pedra Pascala v dob­ro­druž­né kome­dii The Unbearable Weight of Massive Talent. Harris ve fil­mu ztvár­ní agen­ta Nicolase Cage.Read more »

Do Mission: Impossible se vrátí Angela Bassett (ředitelka CIA...

Do Mission: Impossible se vrá­tí Angela Bassett (ředi­tel­ka CIA Erika Sloane). Ve kte­rém fil­mu se ale obje­ví, hereč­ka nepro­zra­di­la.Read more »

Disney+ do České republiky a na Slovensko definitivně...

Disney+ do České repub­li­ky a na Slovensko defi­ni­tiv­ně zamí­ří v dru­hé polo­vi­ně roku 2021. Slováci už dosta­li ofi­ci­ál­ní spot. Služba u nás bude stát €6,99 (185 Kč) a v den uve­de­ní by měla nabíd­nout vět­ši­nu...Read more »

Brandon Routh by si rád zopakoval roli Supermana ve sólo filmu...

Brandon Routh by si rád zopa­ko­val roli Supermana ve sólo fil­mu Flashe, kte­rý prav­dě­po­dob­ně ote­vře mul­ti­vesmír DC Comics. Routh Supermana už ztvár­nil ve fil­mu Superman se vra­cí z roku 2006.Read more »

Ve věku 90 let zemřel slavný herec Sean Connery. Nejvíce se...

Ve věku 90 let zemřel slav­ný herec Sean Connery. Nejvíce se nám vryl do pamě­ti jako James Bond a zazá­řil také ve fil­mu Skála jako John Patrick Mason.Read more »

Aaron Taylor-Johnson byl obsazen do akčňáku Bullet Train. Už...

Aaron Taylor-Johnson byl obsa­zen do akč­ňá­ku Bullet Train. Už z dří­vějš­ka víme, že ve fil­mu si zahra­je také Brad Pitt, Joey King a Andrew Koji.Read more »

Tom Holland coby filmový mladý Nathan Drake z chystaného...

Tom Holland coby fil­mo­vý mla­dý Nathan Drake z chys­ta­né­ho fil­mu Uncharted pod­le stej­no­jmen­né her­ní série na prv­ní ofi­ci­ál­ní fot­ceRead more »

Tom Holland coby filmový mladý Nathan Drake z chystaného...

Tom Holland coby fil­mo­vý mla­dý Nathan Drake z chys­ta­né­ho fil­mu Uncharted pod­le stej­no­jmen­né her­ní série na prv­ní ofi­ci­ál­ní fot­ceRead more »

13 minut hraní z hororové adventury Scorn. Ta se prezentuje...

13 minut hra­ní z horo­ro­vé adven­tu­ry Scorn. Ta se pre­zen­tu­je nád­her­ným vizu­á­lem, tzv. bio­me­cha­nic­kým surre­a­lis­mus­mem, za kte­rým sto­jí švý­car­ský malíř H. R. Giger. Jeho nád­her­ný a oso­bi­tý styl může­me znát z fil­mů jako...Read more »

Jamie Foxx byl obsazen do upířího snímku s názvem Day...

Jamie Foxx byl obsa­zen do upí­ří­ho sním­ku s názvem Day Shift. Ten pro Netflix zre­ží­ru­je J.J. Perry, pro­du­ko­vat budou Chad Stahelski (John Wick), Jason Spitz, Shaun Redick (BlackKklansman) a Yvette Yates...Read more »

Adam Sandler si zahraje v basketbalové komedii Hustle od...

Adam Sandler si zahra­je v bas­ket­ba­lo­vé kome­dii Hustle od Netflixu. Kromě Sandlera si ve fil­mu také zahra­jí Queen Latifah, Robert Duvall a Ben Foster.Read more »

Trailer k poslednímu filmu Chadwicka Bosemana s názvem Ma...

Trailer k posled­ní­mu fil­mu Chadwicka Bosemana s názvem Ma Rainey’s Black BottomRead more »

Plakát k poslednímu filmu Chadwicka Bosemana s názvem Ma...

Plakát k posled­ní­mu fil­mu Chadwicka Bosemana s názvem Ma Rainey’s Black BottomRead more »

V Doctor Strange in the Multiverse of Madness si také zahraje...

V Doctor Strange in the Multiverse of Madness si také zahra­je Xochitl Gomez. O tom jakou roli ve fil­mu čtr­nác­ti­le­tá hereč­ka ztvár­ní se jed­ná.Read more »

K dalšímu odložení Halloween zabíjí v žádném případě...

K dal­ší­mu odlo­že­ní Halloween zabí­jí v žád­ném pří­pa­dě nedo­jde, pro­hlá­sil ředi­tel Blumhouse Productions Jason Blum. Chystaný sequel k fil­mu z roku 2018 tak dosto­jí své­mu nové­mu datu 15. 10..2021.Read more »

Trenéra tenistek a sester Williamsových si ve filmu King...

Trenéra tenis­tek a sester Williamsových si ve fil­mu King Richard nako­nec zahra­je Liev Schreiber. Původně se měl ve fil­mu jako teni­so­vý tre­nér D. Paul Cohen před­sta­vit Liev Schreiber.Read more »

Ve filmu Black Adam si zahraje také Sarah Shahi. Ta v jeho...

Ve fil­mu Black Adam si zahra­je také Sarah Shahi. Ta v jeho při­pra­vo­va­ném sólo­vém fil­mu ztvár­ní uni­ver­zit­ní pro­fe­sor­ku a vedou­cí bojov­ni­ci za lid­ská prá­va ve měs­tě Khandaq, což je fik­tiv­ní rod­né...Read more »

Franšíza Noc v muzeu dostane animovaný spin-off. Night At The...

Franšíza Noc v muzeu dosta­ne ani­mo­va­ný spin-off. Night At The Museum: Kahmunrah Rises Again dora­zí na Disney+ v roce 2021, pro­duk­ce začne 2. 11.2020. V chys­ta­ném ani­mo­va­ném fil­mu se vrá­tí posta­vy jako Larry...Read more »

Disneyland atrakce Space Mountain se dočká vlastního filmu....

Disneyland atrak­ce Space Mountain se dočká vlast­ní­ho fil­mu. Scénář napí­še Joby Harold (Král Artuš: Legenda o meči).Read more »

Natáčení Shazam! Fury of the Gods, který byl čerstvě...

Natáčení Shazam! Fury of the Gods, kte­rý byl čer­s­tvě odlo­žen na 2. 6.2023 pro­běh­ne už v roce 2021 z důvo­du, aby mlad­ší her­ci do té doby nesta­či­li pří­liš vyrůst, pro­zra­dil reži­sér fil­mu...Read more »

Mahriz Movies | Facebook 2020-10-07 17:41:46

Reboot fil­mu Resident Evil má obsa­ze­ní a reži­sé­ra. O režii se posta­rá Johannes Roberts (47 met­rů). Ve fil­mu se poté před­sta­ví Kaya Scodelario jako Claire Redfie...ld, Hannan John-Kamen jako Jill Valentine,...Read more »

Reboot filmu Resident Evil má obsazení a režiséra. O režii...

Reboot fil­mu Resident Evil má obsa­ze­ní a reži­sé­ra. O režii se posta­rá Johannes Roberts (47 met­rů). Ve fil­mu se poté před­sta­ví Kaya Scodelario jako Claire Redfield, Hannan John-Kamen jako Jill Valentine,...Read more »

Jamie Foxx potvrdil, že jeho postava Electro/Maxwell Dillon se...

Jamie Foxx potvr­dil, že jeho posta­va Electro/Maxwell Dillon se bude od té ve fil­mu Amazing Spider-Man 2 odli­šo­vat tím, že nebu­de mod­rá.Read more »

Billy Crudup se jako Henry Allen vrací do role otce...

Billy Crudup se jako Henry Allen vra­cí do role otce Flashe/Barry Allen v jeho při­pra­vo­va­ném sólo­vém fil­mu, potvr­di­lo Warner Bros. Crudub si ho zahrál už v Lize spra­ve­dl­nos­ti.Read more »

Oscar Isaac a Jake Gyllenhaal si zahrají ve filmu Francis and...

Oscar Isaac a Jake Gyllenhaal si zahra­jí ve fil­mu Francis and Godfather, kte­rý bude pojed­ná­vat o natá­če­ní fil­mu Kmotr. Jako samot­ný Francis Ford Coppola se zde před­sta­ví Oscar Isaac, coby pro­du­cent...Read more »

V chystaném snímku Lockdown, který režíruje Doug Liman (Na...

V chys­ta­ném sním­ku Lockdown, kte­rý reží­ru­je Doug Liman (Na hra­ně zítř­ka, Agent bez minu­los­ti) si zahra­jí také Ben Stiller, Lily James a Stephen Merchant. Z dří­vějš­ka už víme, že si ve...Read more »

Plakát k novému filmu Old, který režíruje M. Night...

Plakát k nové­mu fil­mu Old, kte­rý reží­ru­je M. Night Shyamalan (Šestý smy­sl, Znamení, Vesnice, Žena ve vodě).Read more »

Režisér David Leitch (Deadpool 2, Rychle a zběsile: Hobbs a...

Režisér David Leitch (Deadpool 2, Rychle a zbě­si­le: Hobbs a Shaw) pro stu­dio Universal zre­ží­ru­je nepo­jme­no­va­ný film, ve kte­rém hlav­ní roli ztvár­ní Ryan Gosling a scé­nář k němu napí­še Drew Pearce. Děj fil­mu...Read more »

Trailer na WandaVision za 24 hodin od zveřejnění shlédlo 53...

Trailer na WandaVision za 24 hodin od zve­řej­ně­ní shlédlo 53 mili­o­nů lidí, což je rekord v rám­ci seri­á­lu či fil­mu urče­né­ho pro stre­a­mo­va­cí služ­buRead more »
Stránka načtena za 1,89634 s | počet dotazů: 263 | paměť: 34233 KB. | 24.05.2022 - 02:24:14