Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz >

Kolja - Nejúspěšnější film posledních 40. let

Na kon­ci 80. let se stár­nou­cí hudeb­ník František Louka (Zdeněk Svěrák) roz­hod­ne vyře­šit špat­nou finanč­ní situ­a­ci fik­tiv­ním sňat­kem s Ruskou Naděždou (Irina Bezrukova), kte­rá se sna­ží zís­kat čes­ké občan­ství. Žena ovšem...Read more »

Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka

Ptám se sám sebe, zda-li to není něja­ká náho­da, že jsem se v posled­ní době uchý­lil k recen­zo­vá­ní výhrad­ně čes­kých fil­mů. Kolikrát jsem dal v neda­le­ké minu­los­ti před­nost fil­mům s čes­ky mlu­ví­cí­mi před­sta­vi­te­li...Read more »

Filip Renč (režisér filmu) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

Komedie Zoufalé ženy děla­jí zou­fa­lé věci vznik­la na moti­vy dvou knih spi­so­va­tel­ky a sce­nárist­ky Haliny Pawlowské, vybí­ra­li jste před­sta­vi­te­le jed­not­li­vých rolí spo­lu?  Jen hlav­ní před­sta­vi­tel­ku Kláru. Je pro vás jed­no­duš­ší,...Read more »

Lída Baarová – Recenze – 40%

Životopis o hereč­ce Lídě Baarové reži­sé­ra Filipa Renče netře­ba zdlou­ha­vě před­sta­vo­vat, pro­to­že má poma­lu vět­ší mar­ke­tingo­vou pro­pa­ga­ci než posled­ní Bond a je trou­fa­le nazý­ván nej­o­če­ká­va­něj­ším fil­mem roku, tak­že mu nemohl unik­nout...Read more »

Lucie Bílá - Když tančí ďábel s andělem (oficiální videoklip k filmu Lída Baarová)

Oficiální klip k fil­mu.Read more »

Lída Baarová

Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci se před­sta­vi­li hlav­ní tvůr­ci fil­mu Lída Baarová.Read more »
Stránka načtena za 5,14195 s | počet dotazů: 200 | paměť: 36381 KB. | 18.08.2022 - 13:36:36